Chuyển đến nội dung chính

Bản tin Chuyển động Hải quan kỳ 2 tháng 3 2021

Đồng thời, như tập trung các thủ tục pháp lý có liên quan để thuê dịch vụ CNTT hướng đến quản lý hải quan thông minh.

Sau đây mời quý vị và các bạn đến với những thông tin đáng chú ý trong bản tin kỳ 2 tháng 3.source https://haiquanonline.com.vn/ban-tin-chuyen-dong-hai-quan-ky-2-thang-32021-143313.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc