Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế đối với hai doanh nghiệp

Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế đối với hai doanh nghiệp

Cụ thể, tại Quyết định 786/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế cho Công ty cổ phần Trần Thái Cam Ranh.

Cửa hàng miễn thuế địa chỉ tại Khu 4, Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế của công ty chịu sự kiểm tra, kiểm soát, giám sát của Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Cam Ranh thuộc Cục Hải quan Khánh Hòa.

Tại Quyết định 787/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế cho Công ty cổ phần miễn thuế Halo Vũng Tàu.

Cửa hàng có địa chỉ tại Cảng Tổng hợp Thị Vải, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế của Công ty cổ phần miễn thuế Halo Vũng Tàu chịu sự kiểm tra, kiểm soát, giám sát của Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Phú Mỹ thuộc Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu.source https://haiquanonline.com.vn/chung-nhan-du-dieu-kien-kinh-doanh-hang-mien-thue-doi-voi-hai-doanh-nghiep-142944.html
Customs

Mới hơn Cũ hơn