Chuyển đến nội dung chính

Công nhận kho bãi đủ điều kiện tập kết kiểm tra giám sát hải quan tại Bến Tre

Địa điểm có tổng diện tích hơn 36.000 m2, bao gồm bãi chứa hàng, văn phòng làm việc hải quan, kho chứa hàng vi phạm, khu vực lắp đặt phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ giám sát hải quan và các công trình phụ trợ khác.

Theo Quyết định của Tổng cục Hải quan, mã địa điểm lưu kho là 48BGC56; mã triển khai Hệ thống giám sát hải quan tự động: VNV10; tên rút gọn trên hệ thống: TAN CANG GIAO LONG; tên doanh nghiệp: Công ty CP Tân Cảng Giao Long do Chi cục Hải quan Bến Tre quản lý.source https://haiquanonline.com.vn/cong-nhan-kho-bai-du-dieu-kien-tap-ket-kiem-tra-giam-sat-hai-quan-tai-ben-tre-143220.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc