Công nhận mới hai đại lý làm thủ tục hải quan tại Vĩnh Phúc và Đồng Nai

1948-img-0188
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc. Ảnh: N.Linh

Cụ thể, theo Quyết định 788/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH TS Logistics, địa chỉ tại Biên Hòa, Đồng Nai.

Theo Quyết định 789/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH Kido Express-Chi nhánh Vĩnh Phúc, địa chỉ thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Hai công ty có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết thu tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ Tài chính.source https://haiquanonline.com.vn/cong-nhan-moi-hai-dai-ly-lam-thu-tuc-hai-quan-tai-vinh-phuc-va-dong-nai-142962.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF