Chuyển đến nội dung chính

Công ty vận tải Toàn Cầu Việt Nam được tiếp tục hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Theo các quyết định của Tổng cục Hải quan, các công ty trên có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thu tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ Tài chính.

Trước đó Công ty Cổ phần Vận tải Toàn Cầu Việt Nam là một trong số 114 doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh bị Tổng cục Hải quan tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan, do mã số nhân viên đại lý hết thời hạn sử dụng.

Sau đó, công ty đã có công văn đề nghị tiếp tục hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; cơ quan hải quan đã kiểm tra điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty Cổ phần Vận tải Toàn Cầu Việt Nam.source https://haiquanonline.com.vn/cong-ty-van-tai-toan-cau-viet-nam-duoc-tiep-tuc-hoat-dong-dai-ly-lam-thu-tuc-hai-quan-142279.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử