Chuyển đến nội dung chính

Gần 45 000 doanh nghiệp thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Gần 45.000 doanh nghiệp thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Về xây dựng Nghị định của Chính phủ về việc kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan Chính phủ với các bên liên quan thông qua Cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, Tổng cục Hải quan đã nhận 25/26 ý kiến của thành viên Chính phủ đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định.

Tổng cục Hải quan đang tiếp thu và giải trình ý kiến của các thành viên Chính phủ...

Về triển khai Cơ chế một cửa ASEAN, Việt Nam tiếp tục trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 9 nước ASEAN thông qua Cơ chế một cửa Asean.

Tính đến 15/2, số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 286.386 C/O; số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 357.023.

Đồng thời, Bộ Tài chính đang chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật để sẵn sàng trao đổi thông tin tờ khai hải quan ASEAN và chứng nhận kiểm dịch thực vật.

Theo kế hoạch của ASEAN, 2 chứng từ này dự kiến sẽ được kết nối trao đổi trong năm 2021.source https://haiquanonline.com.vn/gan-45000-doanh-nghiep-thuc-hien-co-che-mot-cua-quoc-gia-142030.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc