Gần 900 đảng viên cơ quan Tổng cục Hải quan học tập nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Gần 900 đảng viên cơ quan Tổng cục Hải quan học tập nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu chính - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội).

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị, khóa XIII “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, sáng 27/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến toàn quốc từ điểm cầu Trung ương tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) kết nối với 67 điểm cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng đến hơn 7.000 điểm cầu cơ sở.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 27-28/3.

Tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tại điểm cầu trụ sở Tổng cục Hải quan có Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn; các đồng chí Phó Tổng cục trưởng và gần 900 đảng viên là cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan.

Gần 900 đảng viên cơ quan Tổng cục Hải quan học tập nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Quang cảnh tại điểm cầu trụ sở Tổng cục. Ảnh: T.Bình.

Hội nghị lần này sẽ triển khai quán triệt 5 chuyên đề, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gồm:

Chuyên đề 1, báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chuyên đề 2, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Chuyên đề 3, báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chuyên đề 4, những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam.

Chuyên đề 5, những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Sáng 27/3, sau phần khai mạc, Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Xuân Thắng- Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày Chuyên đề 1.source https://haiquanonline.com.vn/gan-900-dang-vien-co-quan-tong-cuc-hai-quan-hoc-tap-nghi-quyet-dai-hoi-xiii-cua-dang-143154.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF