Hải quan Hà Nội Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 21

5059-5-3615-img-0252
Cục Hải quan Hà Nội tập trung các giải pháp thu ngân sách nhà nước. Ảnh: N.Linh

Cụ thể số tờ khai tại các đơn vị thuộc Cục Hải quan Hà Nội trong quý 1/2021 đạt hơn 243.300 tờ khai, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2020. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 11,79 tỷ USD cũng tăng 21% so với cùng kỳ.

Chỉ số tăng trưởng không chỉ ở tờ khai, kim ngạch mà còn ở số thu ngân sách nhà nước. Kết quả trong quý 1/2021, Cục Hải quan Hà Nội thu ngân sách nhà nước đạt 5.290 tỷ đồng, bằng 23% dự toán, bằng 127,4% cùng kỳ năm 2020.

Riêng tại địa bàn Hà Nội, số thu ngân sách đạt 4.047 tỷ đồng, bằng 21,8% dự toán, bằng 125,7% cùng kỳ năm 2020.

Theo Cục Hải quan Hà Nội, triển khai công tác quản lý thuế, ngay từ đầu cuối năm 2020, đơn vị đã giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước, chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách nhà nước cho các chi cục.

Triển khai đồng bộ Chỉ thị số 215/CT-TCHQ ngày 15/1/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2021.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-ha-noi-kim-ngach-xuat-nhap-khau-tang-21-142988.html
Customs

Mới hơn Cũ hơn