Hải quan Hải Dương đưa giải pháp giúp doanh nghiệp nộp lệ phí hải quan

Hải quan Hải Dương đưa giải pháp giúp doanh nghiệp nộp lệ phí hải quan
Giấy nộp tiền lệ phí hải quan của một doanh nghiệp tại Chi cục Hải quan Hải Dương ghi thừa số 0 ở mã số thuế (vòng tròn đỏ góc trên bên phải).

Theo Chi cục Hải quan Hải Dương, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã nộp lệ phí hải quan qua các ngân hàng, tiền đã về tài khoản của cơ quan Hải quan nhưng hệ thống của cơ quan Hải quan không tự động trừ nợ, các tờ khai của doanh nghiệp vẫn bị treo nợ lệ phí hải quan.

Nguyên nhân thường do dữ liệu trên giấy nộp tiền của các ngân hàng truyền sang hệ thống hải quan có một số thông tin sai như số tờ khai là “chín số 9” hoặc “mười một số 9”, thay vì phải ghi chính xác là 9999999999 (10 chữ số 9), hoặc loại hình không ghi là “N/A” nên tiền được chuyển vào hệ thống không tự động thanh khoản được.

Điều này có thể do người nộp lệ phí ghi sai thông tin trên Giấy nộp tiền qua ngân hàng, hoặc có thể do nhân viên ngân hàng khi nhập dữ liệu vào hệ thống không chính xác.

Trước thực trạng trên, Chi cục Hải quan Hải Dương đã có văn gửi các ngân hàng trên địa bàn về việc phối hợp thu ngân sách nhà nước và lệ phí hải quan, trong đó hướng dẫn cách ghi thông tin trên Giấy nộp tiền lệ phí để Hệ thống hải quan tự động trừ nợ.

Cụ thể, như sau: tên cơ quan thu “Chi cục Hải quan Hải Dương”; mã cơ quan thu “2995027”; tài khoản tạm thu “3511”; tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Hải Dương.

Mã tiểu mục: 2663; mã chương: theo mã chương của từng doanh nghiệp.

(Doanh nghiệp có thể tra cứu mã chương tại website của Tổng cục Thuế tại đường link: http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tonnt/mstdn.jsp#).

Trường hợp nộp lệ phí cho nhiều tờ khai, để Hệ thống tự động trừ nợ, cần ghi: số tờ khai là: 9999999999 (mười số 9); loại hình là: N/A (không xác định); ngày đăng ký là ngày nộp tiền lệ phí.

Trường hợp nộp lệ phí cho từng tờ khai: ghi chi tiết số tờ khai, loại hình, ngày đăng ký của tờ khai.

Ngoài văn bản gửi các ngân hàng thực hiện phối hợp thu ngân sách, Chi cục Hải quan Hải Dương cũng rà soát và gửi thông tin cho từng doanh nghiệp làm thủ tục tại đơn vị để hướng dẫn doanh nghiệp điều chỉnh đúng thông tin nộp lệ phí để không bị hệ thống báo treo nợ.

Theo đại diện Chi cục Hải quan Hải Dương, thực trạng trên có thể cũng xảy ra ở các đơn vị hải quan khác. Nếu vậy, đề nghị Tổng cục Hải quan trao đổi, đề nghị ngân hàng triển khai hướng dẫn thống nhất tới các phòng giao dịch thuộc hệ thống, lưu ý nhân viên ngân hàng hướng dẫn khác hàng cách ghi Giấy nộp tiền lệ phí hải quan chính xác đúng quy định, đồng thời cũng lưu ý nhân viên ngân hàng khi nhập dữ liệu, tránh thông tin sai lệch làm cho hệ thống hải quan không thể tự động thanh khoản được.

Ngoài ra, để xử lý vấn đề căn cơ, ý kiến của một số công chức hải quan và doanh nghiệp trên địa bàn Hải Dương đề nghị Cục CNTT và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) nghiên cứu, hiệu chỉnh hệ thống theo hướng trường hợp doanh nghiệp cứ nộp lệ phí hải quan mà số tiền nộp (trong 1 lần) nếu lớn hơn 20.000 đồng thì số tiền sẽ được tự động trừ nợ lần lượt cho các từ khai đang nợ lệ phí, cho dù thông tin về số tờ khai có là chín số 9 hay mười hai số 9; và cho bất kỳ loại hình nào được doanh nghiệp khai báo, trừ trường hợp doanh nghiệp ghi đích danh số tờ khai cụ thể và tổng số tiền lệ phí tương ứng với những tờ khai cụ thể đó.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-hai-duong-dua-giai-phap-giup-doanh-nghiep-nop-le-phi-hai-quan-142953.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF