Review
Your Ads Here

Published on

Hải quan Hải Phòng Tờ khai luồng Xanh tiếp tục tăng luồng Đỏ giảm

Hải quan Hải Phòng Tờ khai luồng Xanh tiếp tục tăng luồng Đỏ giảm
Hải quan Hải Phòng thu ngân sách khả quan
Infographics: 9 nhóm hàng nhập khẩu đóng góp lớn về thu ngân sách tại Hải quan Hải Phòng
Hải quan Hải Phòng: Tờ khai luồng Xanh tiếp tục tăng, luồng Đỏ giảm
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.

Trong tháng 2, Cục Hải quan Hải Phòng giải quyết thủ tục cho 111.243 tờ khai, giảm 14,76% so với cùng kỳ năm 2020, giảm 30,62% so với tháng trước. Việc tờ khai giảm mạnh trong tháng 2, do thời điểm này có kỳ nghỉ tết Nguyên đán dài ngày.

Trong tổng tờ khai tại Cục Hải quan Hải Phòng trong tháng 2 có 63.157 tờ khai nhập khẩu và 48.086 tờ khai xuất khẩu.

Chi cục có lượng tờ khai lớn nhất là Chi cục Hải quan KCX và KCN với 29.923 tờ khai, đơn vị có lượng tờ khai ít nhất là Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 là 3.443 tờ khai.

Đáng chú ý, về phân luồng tờ khai, tháng 2, tỷ lệ luồng Xanh tiếp tục có chiều hướng tăng với tỷ lệ 66% (tháng 1 trước đó là 65,5%) và tỷ lệ luồng Đỏ tiếp tục giảm từ 3,7% tháng trước xuống 3,2%; còn lại là tờ khai luồng Vàng.

Về thu ngân sách, hết tháng 2, Cục Hải quan Hải Phòng thu ngân sách được 9.497 tỷ đồng, đạt 16,96% so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (56.000 tỷ), đạt 16,4 % so với chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan giao (57.900 tỷ); tăng 11,6 % so với cùng kỳ năm 2020.

Trong 9 chi cục trực thuộc Cục Hải quan Hải Phòng có 4 đơn vị đạt số thu ngân sách từ 1.000 tỷ đồng trở lên.

Đứng đầu là Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 đạt 2.780 tỷ đồng. Nhiều năm qua, đây là chi cục có số thu lớn nhất tại Hải quan Hải Phòng do địa bàn quản lý là nơi nhập khẩu ô tô chủ yếu tại Hải Phòng.

Các đơn vị còn lại gồm: Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 đạt 1.530 tỷ đồng; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ đạt 1.437 tỷ đồng; Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công đạt 1.394 tỷ đồng.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-hai-phong-to-khai-luong-xanh-tiep-tuc-tang-luong-do-giam-142496.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 38 xe hàng được thông quan tại cửa khẩu Kim Thành Lào Cai trong đêm 5 7 2 Tạm hoãn Kỳ thi tuyển công chức Hải quan năm 2021 do dịch bệnh Covid 19 3 7 triệu hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 4 Kiểm tra giám sát hải quan đáp ứng mục tiêu kép 5 Hải quan Hà Nội Đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong đại dịch

Read Next