Hải quan Quảng Ninh mở rộng kết nối VASSCM với 13 kho ngoại quan

Hoạt động tại một kho ngoại quan trên địa bàn TP Móng Cái, Quảng Ninh. Ảnh: Q.H
Hoạt động tại một kho ngoại quan trên địa bàn TP Móng Cái, Quảng Ninh. Ảnh: Q.H

Dự kiến vào ngày 24/3/2021, tại xã Hoành Mô, điểm kho ngoại quan do Công ty CP Thương mại và dịch vụ Bình Liêu quản lý sẽ được Hải quan Quảng Ninh lựa chọn thực hiện kết nối thông tin khai báo của hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu, thông tin danh sách dự kiến xếp dỡ, thông tin getin, getout.

Trước đó, Hải quan Quảng Ninh đã triển khai, vận hành ổn định và hiệu quả Hệ thống giám sát tự động (VASSCM) tại 2 cảng; 9 kho ngoại quan; 1 địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai.

Tiếp đó, 12 điểm kho còn lại tại TP Móng Cái gồm Công ty TNHH Quốc Đạt (1 kho); Công ty TNHH Kim Thành Phát đạt (1 kho); Công ty TNHH Quang Phát (2 kho); Công ty TNHH Trường Giang Móng Cái (1 kho); Công ty TNHH Vũ Hải (1 kho); Công ty CP XNK Quốc tế Miền Bắc (1 kho); Công ty Cung ứng tầu biển Quảng Ninh (1 kho); Công ty CP sản xuất thương mại Hoàng Tiến (1 kho); Công ty CP INDECO (1 kho); Công ty CP Tân Vĩnh Lộc Móng Cái (1 kho); Công ty CP Thương mại và dịch vụ Trí Đức triển khai vào từ 25 đến ngày 28/3/2021.

Cục Hải quan Quảng Ninh đã thành lập Tổ hỗ trợ và trao đổi thông tin, kịp thời đưa ra giải pháp xử lý khi có những khó khăn vướng mắc liên quan đến hệ thống, phần mềm kỹ thuật trong quá trình triển khai thực hiện kết nối và vận hành hệ thống.

Đồng thời, chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái và Hoành Mô làm việc với các doanh nghiệp chuẩn bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo việc kết nối và vận hành hệ thống đạt được hiệu quả cao nhất.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-quang-ninh-mo-rong-ket-noi-vasscm-voi-13-kho-ngoai-quan-142711.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF