Chuyển đến nội dung chính

Thêm một doanh nghiệp tại Hà Nội đủ điều kiện làm đại lý thủ tục hải quan

4553-img-0250
Công chức Cục Hải quan Hà Nội thực hiện thủ tục hải quan cho doanh nghiệp. Ảnh: N.Linh

Theo quyết định của Tổng cục Hải quan, Công ty TNHH Giao nhận Vận tải Quốc tế TTN VN có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan (Thông tư 12/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019).

Hiện tại, theo thống kê của cơ quan Hải quan, Cục Hải quan Hà Nội đang quản lý hơn 200 đại lý làm thủ tục hải quan.

Cũng liên quan đến hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan, vừa qua, Tổng cục Hải quan đã quyết định tại dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với 114 đại lý làm thủ tục hải quan thuộc địa bàn quản lý của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh. Các đại lý bị chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan với các lý do như: không báo cáo đầy đủ trong 3 lần liên tiếp, mã số nhân viên hết thời hạn sử dụng.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng quyết định thu hồi 185 mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan thuộc 123 đại lý làm thủ tục hải quan trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, do các mã số đã hết thời hạn sử dụng.source https://haiquanonline.com.vn/them-mot-doanh-nghiep-tai-ha-noi-du-dieu-kien-lam-dai-ly-thu-tuc-hai-quan-141960.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc