Chuyển đến nội dung chính

Thu hồi hai mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

Cụ thể, tại Quyết định 361/QĐ-TCHQ ngày 3/3/2021, Tổng cục Hải quan thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đối với ông Nguyễn Thanh Sang, mã số: 022857685, là nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của Công ty TNHH Tiếp vận Thiên Thanh.

Lý do Tổng cục Hải quan thu hồi mã số trên là do ông Nguyễn Thanh Sang đã nghỉ việc tại công ty.

Cùng ngày, Tổng cục Hải quan cũng ban hành Quyết định 358/QĐ-TCHQ thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đối với Trương Thụy Vi, mã số: 025147202, là nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của Công ty TNHH Asia Trans Access.

Việc thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan là do Công ty TNHH Asia Trans Access đề nghị chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.source https://haiquanonline.com.vn/thu-hoi-hai-ma-so-nhan-vien-dai-ly-lam-thu-tuc-hai-quan-142029.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc