Thu nộp ngân sách hơn 33 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

Thu nộp ngân sách hơn 33 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan
Tương quan kết quả kiểm tra sau thông quan giai đoạn đầu năm 2020 và 2021. Biểu đồ: T.Bình.

Theo thông tin cập nhật của Tổng cục Hải quan, từ ngày 1/1 đến 15/2, toàn Ngành đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 160 cuộc, trong đó có 75 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 85 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan.

Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 58,83 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách nhà nước số tiền là 33,07 tỷ đồng.

Riêng số thu nộp ngân sách của Cục Kiểm tra sau thông quan là 23,55 tỷ đồng, chiếm trên 71% số thu nộp ngân sách của toàn lực lượng.

Đáng chú ý, so với cùng kỳ 2020, số cuộc kiểm tra tăng 12% nhưng số tiền thu nộp ngân sách mới bằng 7%.

Ngoài việc kiểm tra các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm, những tháng đầu năm 2021, Cục Kiểm tra sau thông quan đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ trọng tâm trong toàn Ngành như: ban hành công văn số 146/KTSTQ-P1 ngày 29/1/2021 yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố đánh giá công tác kiểm tra sau thông quan từ khi Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 ban hành và kết quả thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 7180/CT-TCHQ, định hướng công tác kiểm tra sau thông quan giai đoạn tiếp theo để chuẩn bị cho Hội nghị Kiểm tra sau thông quan toàn quốc.

Chỉ đạo Cục Hải quan TPHCM về việc kiểm tra sau thông quan doanh nghiệp năm 2021.

Tiếp tục hoàn thiện đề cương Phương pháp kiểm tra sau thông quan về trị giá hải quan của hàng hóa xuất nhập khẩu, phân tích các chính sách về thương mại, xuất nhập khẩu để tìm ra rủi ro và đề xuất kiểm tra sau thông quan.

Xây dựng kế hoạch định hướng đấu tranh chống gian lận về xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp hàng xuất khẩu vào EU và Ấn Độ, đặc biệt tập trung thêm 2 vấn đề: vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng nhái, hàng giả trong bối cảnh thực thi Hiệp định TRIPS và nghiên cứu sâu vào loại hình gia công các nhóm hàng có kim ngạch tăng đột biến...source https://haiquanonline.com.vn/thu-nop-ngan-sach-hon-33-ty-dong-tu-kiem-tra-sau-thong-quan-142056.html
Customs

Mới hơn Cũ hơn