Review
Your Ads Here

Published on

Tổng cục Hải quan bảo trì hệ thống eCustoms V5 vào tối nay 15 3

Tổng cục Hải quan bảo trì hệ thống eCustoms V5 vào tối nay 15 3

Trước đó, tại công văn số 202/CNTT-PTUD ngày 11/3/2021, Cục CNTT & Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) thông báo sẽ bảo trì hệ thống eCustoms-V5 vào thời gian từ 19 giờ thứ Bảy (ngày 20/3/2021) đến 7 giờ sáng chủ Nhật (ngày 21/3/2021).

Trong thời gian bảo trì hệ thống, các hoạt động tiếp nhận, xử lý và thông quan tờ khai trên hệ thống VNACCS/VCIS vẫn được thực hiện bình thường.

Tuy nhiên đối với một số nghiệp vụ trên 2 hệ thống eCustoms-V5, VASSCM bị ảnh hưởng.

Đối với hệ thống eCustoms-V5, công chức hải quan không thực hiện được các nghiệp vụ như: giải phóng hàng, đưa hàng về bảo quản, xác nhận hàng qua khu vực giám sát, niêm phong hàng hóa, lập biên bản bàn giao...

Đối với hệ thống VASSCM, không gửi được thông tin các tờ khai đủ điều kiện qua khu vực giám sát sang cho doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng.

Tuy nhiên, sáng nay, Tổng cục Hải quan có văn bản gửi các cục hải quan địa phương thông báo điều chỉnh thời gian bảo trì hệ thống eCustoms-V5 từ từ 19 giờ thứ Hai (ngày 15/3/2021) đến 7 giờ sáng thứ Ba (ngày 16/3/2021).

Theo Tổng cục Hải quan, việc thay đổi thời gian bảo trì do hiện tại máy chủ của hệ thống eCustoms-V5 bị quá tải.

Cục CNTT và Thống kê hải quan thông báo và đề nghị các cục hải quan địa phương chủ động sắp xếp kế hoạch làm việc cũng như thông báo cho cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian bảo trì hệ thống.source https://haiquanonline.com.vn/tong-cuc-hai-quan-bao-tri-he-thong-ecustoms-v5-vao-toi-nay-153-142506.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 38 xe hàng được thông quan tại cửa khẩu Kim Thành Lào Cai trong đêm 5 7 2 Tạm hoãn Kỳ thi tuyển công chức Hải quan năm 2021 do dịch bệnh Covid 19 3 7 triệu hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 4 Kiểm tra giám sát hải quan đáp ứng mục tiêu kép 5 Hải quan Hà Nội Đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong đại dịch

Read Next