Tổng cục Hải quan không tổ chức ôn thi đối với kỳ thi tuyển công chức

Tổng cục Hải quan thông báo chính thức về tuyển dụng công chức
Tổng cục Hải quan tuyển dụng 413 chỉ tiêu công chức năm 2021

Ngay sau khi có thông báo chính thức về tuyển dụng công chức năm 2021, Tổng cục Hải quan tiếp tục có công văn gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc về việc không tổ chức ôn thi công chức hải quan.

Công văn nêu rõ, ngày 22/2/2021, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 181 phê duyệt kế hoạch thi tuyển công chức Hải quan năm 2021.

Để triển khai thực hiện việc thi tuyển, Tổng cục Hải quan đăng công khai thông báo tuyển dụng công chức năm 2021 tại Website của Tổng cục Hải quan và các cục hải quan có chỉ tiêu tuyển dụng; niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan Tổng cục Hải quan và trụ sở các cục hải quan có chỉ tiêu tuyển dụng (trong thời hạn 30 ngày liên tục); đăng tại Tạp chí Hải quan (www.haiquanonline.com.vn) và các trang điện tử: Tiền phong, Lao động và Tuổi trẻ.

Tổng cục Hải quan không tổ chức ôn thi đối với kỳ thi tuyển công chức này.

Để đảm bảo công khai, minh bạch, tránh những đồn đoán gây ảnh hưởng không tốt đến việc tổ chức thi tuyển công chức của ngành Hải quan, Tổng cục Hải quan đề nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Ngành không tổ chức ôn thi hoặc tham gia hướng dẫn ôn thi công chức Hải quan năm 2021.source https://haiquanonline.com.vn/tong-cuc-hai-quan-khong-to-chuc-on-thi-doi-voi-ky-thi-tuyen-cong-chuc-142606.html
Customs

Mới hơn Cũ hơn