Chuyển đến nội dung chính

1717/TCHQ-GSQL ngày 12/04/2021: Tiêu hủy hàng hóa bị hư hỏng trong thời gian lưu giữ tại kho ngoại quan hoặc cửa khẩu xuất

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc