Chuyển đến nội dung chính

Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan chỉ đạo triển khai nhiều nhiệm vụ chính trị

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Q.H
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Q.H

Nhiều kết quả nổi bật

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan Nguyễn Xuân Phương trình bày báo cáo công tác Đảng quý 1 và phương hướng nhiệm vụ quý 2/2021.

Trong đó, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị như công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi thương mại về công tác thu ngân sách nhà nước; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Nổi bật là triển khai mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính theo hướng tạo thuận lợi và giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho doanh nghiệp; đề xuất bãi bỏ thủ tục không cần thiết...

Đồng thời, chủ động cải cách, hiện đại hóa hải quan phục vụ hội nhập và phát triển trên tất cả các lĩnh vực như xây dựng Chiến lược phát triển Hải quan giai đoạn 2021-2030 theo hướng mô hình quản lý hải quan hiện đại, tập trung, thông minh ứng dụng mạnh mẽ công nghệ của cuộc cách mạnh công nghiệp 4.0…

Về triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, xây dựng Nghị định của Chính phủ về việc kết nối và chia sẻ thông tin giữa cơ quan Chính phủ với các bên liên quan thông qua Cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa.

Quý 1, Tổng cục Hải quan đã tiếp nhận, giải quyết 125.908 hồ sơ, với sự tham gia của 1.720 doanh nghiệp.

Lũy kế đến hết 15/3, có 218 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành được chính thức triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia, với gần 3,7 triệu hồ sơ của gần 45.400 doanh nghiệp tham gia.

Mặt khác, tiếp tục trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 9 nước ASEAN.

Trong quý 1, có 51.992 C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN; 119.989 C/O Việt Nam gửi sang các nước, nâng tổng số C/O trao đổi trên Cơ chế một cửa ASEAN là 306.008 C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN và 419.527 C/O Việt Nam gửi đi các nước.

Xác định nhiệm vụ thu ngân sách là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Ngành, ngay từ đầu năm Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan và Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp tạo thuận lợi thương mại, chống thất ngân sách.

Tính đến hết 31/3, toàn Ngành thu ngân sách đạt 88.458 tỷ đồng, bằng 28,15 dự toán được giao (315.000 tỷ đồng), bằng 26,7% chỉ tiêu phấn đấu (331.000 tỷ đồng), tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tại Hội nghị, để hoàn thiện, bổ sung báo cáo công tác Đảng quý 1, đại diện các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã tập trung thảo luận về các vấn đề nâng cao năng lực quản lý hải quan, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, cũng như kiểm tra, kiểm soát hải quan, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn nhấn mạnh, quý 1, Tổng cục Hải quan đã tập trung triển khai các đề án lớn. Đó là, Tổng cục Hải quan tập trung trí tuệ, công sức xây dựng Hải quan số, Hải quan thông minh; triển khai Đề án đổi mới công tác quản lý hải quan.

Trong thời gian tới, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tập trung vào thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng như triển khai thực hiện kế hoạch phát triển hải quan số đáp ứng yêu cầu quản lý và đề án cải cách kiểm tra chuyên ngành theo quyết định đã được Chính phủ, Bộ Tài chính phê duyệt; tiếp tục nâng cao hiệu quả soi chiếu hàng hoá.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Thân ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan đã đạt được trong quý 1, đặc biệt là kết quả 5 năm triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thân nhấn mạnh, Chỉ thị số 05 đã được triển khai toàn diện, khách quan; xác định những khó khăn, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm để tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 trong thời gian tới. Công tác lãnh đạo chỉ đạo, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan đã ban hành được nhiều chương trình, kế hoạch, nghị quyết, chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng thực hiện, nhất là hàng năm đã ban hành chuyên đề, kế hoạch trọng tâm.

“Công tác lãnh đao, chỉ đạo; công tác tuyên truyền đã được Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan thực hiện đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ đảng viên trong việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, cũng như triển khai các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị”, đồng chí Nguyễn Hữu Thân nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan công bố quyết định, trao tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các tập thể và cá nhân được tặng Giấy khen của Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan gồm: Đảng bộ Cục Kiểm tra sau thông quan; Chi bộ Cục Tài vụ- Quản trị; Chi bộ Cục Giám sát quản lý về hải quan; ông Phạm Văn Việt, nguyên Bí thư chi bộ, Cục trưởng Cục Tài vụ- Quản trị; ông Âu Anh Tuấn, Bí thư chi bộ, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan; bà Nguyễn Phương Thành, đảng viên, Phó trưởng Phòng Tổng hợp, Cục Quản lý rủi ro; bà Nguyễn Thị Vân Anh, đảng viên, Phó trưởng Phòng Quản lý tiêu chí, Cục Quản lý rủi ro.source https://haiquanonline.com.vn/dang-uy-co-quan-tong-cuc-hai-quan-chi-dao-trien-khai-nhieu-nhiem-vu-chinh-tri-143761.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc