Chuyển đến nội dung chính

Bản tin Chuyển động Hải quan kỳ 1 tháng 4 2021

Nhìn lại quý 1, ngành Hải quan đã đạt được những kết quả khả quan trên các lĩnh vực công tác, đặc biệt là triển khai nhiều kế hoạch, đề án then chốt. Bên cạnh đó, các đơn vị Hải quan đổi mới công tác kiểm tra giám sát, soi chiếu hàng hóa xuất nhập khẩu, tăng cường công tác chống buôn lậu, chống ma túy qua cửa khẩu.

Mời quý vị và các bạn đến với những thông tin đáng chú ý trong bản tin kỳ 1 tháng 4.source https://haiquanonline.com.vn/ban-tin-chuyen-dong-hai-quan-ky-1-thang-42021-144064.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc