Chuyển đến nội dung chính

Chú trọng thu thập thông tin để tránh kiểm tra sau thông quan tràn lan

Chú trọng thu thập thông tin để tránh kiểm tra sau thông quan tràn lan
Biểu đồ: T.Bình.

Quý 1, do tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại nên công tác kiểm tra sau thông quan tại doanh nghiệp giảm so với cùng kỳ năm 2020.

Trước tình hình đó, Tổng cục Hải quan chú trọng công tác thu thập thông tin, nghiên cứu xây dựng kế hoạch định hướng theo các chuyên đề; xây dựng Quyết định sửa đổi Quyết định 575/QĐ-TCHQ ngày 21/3/2019 về việc ban hành Quy trình kiểm tra sau thông quan; đổi mới quản lý doanh nghiệp ưu tiên để đáp ứng yêu cầu quản lý theo Quy định tại Điều 38 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Cùng với đó là tiếp tục thu thập thông tin, xây dựng kế hoạch định hướng và kế hoạch chi tiết để triển khai các chuyên đề: chuyên đề đấu tranh chống gian lận về xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp hàng xuất khẩu vào EU và Ấn Độ; chuyên đề kiểm tra sau thông quan các mặt hàng trọng điểm, nguy cơ rủi ro cao.

Tổng cục Hải quan cũng tăng cường hướng dẫn, kiểm tra chỉ đạo hoạt động kiểm tra sau thông quan trên toàn quốc và trả lời vướng mắc kiến nghị của các doanh nghiệp...

Đánh giá tổng thể, Tổng cục Hải quan cho rằng, trong quý 1, hoạt động kiểm tra sau thông quan đã chú trọng vào thu thập thông tin và xây dựng kế hoạch, trọng tâm, trọng điểm, tránh kiểm tra tràn lan, kém hiệu quả.

Việc xây dựng kế hoạch định hướng kiểm tra sau thông quan theo thời hạn 1 năm, theo yêu cầu quản lý trọng tâm của ngành trong từng giai đoạn, kiểm soát những đối tượng rủi ro cao vi phạm pháp luật phát sinh trong từng thời kỳ vừa hạn chế tối đa việc kiểm tra để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan...source https://haiquanonline.com.vn/chu-trong-thu-thap-thong-tin-de-tranh-kiem-tra-sau-thong-quan-tran-lan-143894.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc