Chuyển đến nội dung chính

Hải quan Hải Phòng xử lý gần 500 000 tờ khai xuất nhập khẩu trong quý 1

Hải quan Hải Phòng xử lý gần 500.000 tờ khai xuất nhập khẩu trong quý 1
Tỷ lệ phân luồng tờ khai tại Hải quan Hải Phòng trong quý 1/2021. Biểu đồ: T.Bình.

Trong đó, luồng Xanh là 315.244 tờ khai, chiếm 66,5%; luồng Vàng là 137.980 tờ khai, chiếm 29,11%; luồng Đỏ là 20.809 tờ khai, chiếm 4,39%.

Về kim ngạch xuất nhập khẩu, quý 1, lưu lượng hàng hóa làm thủ tục tại Hải quan Hải Phòng đạt tổng kim ngạch hơn 21 tỷ USD.

Trong đó, tháng 1 có kim ngạch lớn nhất với khoảng 7,75 tỷ USD, tăng 39,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 3,75 tỷ USD, tăng 44,9% so với cùng kỳ năm 2020; riêng kim ngạch có thuế đạt 15,23 triệu USD, tăng 81,8%.

Kim ngạch nhập khẩu đạt 3,99 tỷ USD, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm 2020; riêng kim ngạch có thuế đạt 1,526 tỷ USD, tăng 28,4%.

Tháng 3 có kim ngạch lớn thứ hai với 7,452 tỷ USD, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, xuất khẩu đạt 3,481 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2020; riêng kim ngạch có thuế đạt 22,35 triệu USD, tăng 84,1%.

Kim ngạch nhập khẩu đạt 3,971 tỷ USD, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2020; kim ngạch có thuế đạt 1,633 tỷ USD, tăng 4,5%.

Tháng 2, thời điểm có kỳ nghỉ Tết Tân Sửu dài ngày nên kim ngạch xuất nhập khẩu tại Hải quan Hải Phòng chỉ đạt 5,954 tỷ USD, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Kim ngạch xuất khẩu đạt 2,69 tỷ USD, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm 2020; kim ngạch có thuế đạt 14,99 triệu USD, tăng 41,3%.

Kim ngạch nhập khẩu đạt 3,263 tỷ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó kim ngạch có thuế đạt 1,332 tỷ USD, tăng 9,7%.

Về thu ngân sách, hết quý 1, Cục Hải quan Hải Phòng thu được 15.375 tỷ đồng, đạt 27,5% so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (56.000 tỷ đồng), đạt 26,6 % so với chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan giao (57.900 tỷ đồng); tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2020.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-hai-phong-xu-ly-gan-500000-to-khai-xuat-nhap-khau-trong-quy-1-144113.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc