Chuyển đến nội dung chính

Hải quan Đà Nẵng thu ngân sách tăng 56 5

5920-img-7014
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng. Ảnh: N.Linh

Nguyên nhân tăng thu so với cùng kỳ năm trước là do một số mặt hàng có kim ngạch xuất nhập khẩu và số thuế tăng cao so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ, kim ngạch xuất khẩu có thuế tăng 15,6%; số thuế phải thu tăng 16,4%. Đáng chú ý, mặt hàng linh kiện, phụ tùng, phụ kiện ô tô, kim ngạch xuất khẩu có thuế tăng 200,6%; số thuế phải thu tăng 200,4%.

Mặt hàng ô tô, kim ngạch nhập khẩu có thuế tăng 576,1%, số thuế phải thu tăng 508,2%. Mặt hàng rượu bia, kim ngạch nhập khẩu có thuế tăng 43,3%, số thuế phải thu tăng 50,5%. Mặt hàng giấy, kim ngạch nhập khẩu có thuế tăng 49,3%, số thuế phải thu tăng 38,5%. Mặt hàng hóa chất, sản phẩm hóa chất, kim ngạch nhập khẩu có thuế tăng 9,8%, số thuế phải thu tăng 4,0%.

Đây là kết quả tích cực trong bối cảnh vừa đảm bảo công tác quản lý hải quan, tạo thuận lợi thương mại vừa thực hiện phòng chống dịch Covid-19.

Cục Hải quan Đà Nẵng đã quyết liệt triển khai có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2021 của Chính phủ và Chỉ thị số 215/CT-TCHQ ngày 15/1/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2021.

Tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế của đơn vị; phân loại nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu để đưa ra biện pháp xử lý thu hồi nợ thuế theo quy định của pháp luật; giảm nợ đọng thuế; không phát sinh nợ mới.

Chủ động rà soát các mặt hàng, doanh nghiệp làm thủ tục trên địa bàn trên hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan để phát hiện những sai sót, nghi vấn về tên hàng, mã số, thuế suất, trị giá... đảm bảo thu đúng, thu đủ tiền thuế vào NSNN.

Nâng cao năng lực quản lý hải quan trong công tác quản lý rủi ro, thu thập và phân tích thông tin, xác định các đối tượng trọng điểm, kỹ năng thực hiện soi chiếu trước hàng hóanhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế rủi ro; phát hiện, kiểm soát chặt chẽ các nguy cơ rủi ro.

Tăng cường các biện pháp chống buôn lậu và gian lận thương mại, tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan nhằm không để lọt đối tượng lợi dụng chính sách thông thoáng của thủ tục hải quan trong thông quan nhanh hàng hóa; vừa bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu vừa bảo đảm an toàn pháp luật hải quan, chống thất thu về thuế

Ngoài ra, đơn vị cũng tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật với nhiều hình thức phù hợp như tuyên truyền những điểm mới của văn bản trên đến các doanh nghiệp; niêm yết công khai tại trụ sở nơi làm thủ tục hải quan; trả lời tư vấn vướng mắc... Qua công tác tuyên truyền giúp doanh nghiệp hiểu đúng, đủ và tự giác chấp hành nghĩa vụ nộp thuế vào NSNN.

Cục Hải quan Đà Nẵng cũng nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện đồng bộ cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, ứng dụng mạnh mẽ CNTT trên tất cả các khâu nghiệp vụ; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với ngân hàng để thực hiện nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 đồng thời triển khai thêm dịch vụ nộp thuế điện từ doanh nghiệp nhờ thu qua ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, giảm thời gian nộp thuế.

Luôn chủ động tìm hiểu, nắm bắt để hướng dẫn và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Đặc biệt, trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu đã và đang chịu tác động ảnh hưởng từ dịch Covid-19, Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng đã đồng hành và chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, coi doanh nghiệp là đối tác, tăng cường các giải pháp thực hiện tốt Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2021 nhằm tạo thuận lợi và hỗ trợ doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan trên địa bàn.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-da-nang-thu-ngan-sach-tang-565-144272.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc