Chuyển đến nội dung chính

Kết nối thủ tục Kiểm tra chất lượng thức ăn thủy sản lên Cơ chế một cửa quốc gia

Kết nối thủ tục Kiểm tra chất lượng thức ăn thủy sản lên Cơ chế một cửa quốc gia

Trước đó, Tổng cục Thủy sản có văn bản đề nghị Tổng cục Hải quan kết nối thủ tục Kiểm tra chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản nhập khẩu lên Cơ chế một cửa quốc gia từ ngày 10/4/2021 thay thế cho thủ tục Kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn thủy sản nhập khẩu (bao gồm cả chế phẩm sinh học, vi sinh vật, khoáng chất, hóa chất, trừ hóa chất có công dụng sát trùng, khử trùng, tiêu độc), đã triển khai từ năm 2015.

Tổng cục Hải quan đề nghị các cục hải quan địa phương phân quyền sử dụng chức năng tra cứu giấy phép trên hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) đối với thủ tục Kiểm tra chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản nhập khẩu cho cán bộ công chức hải quan.

Đồng thời yêu cầu cán bộ công chức hải quan tại các chi cục truy cập hệ thống Thông quan điện tu tập trung (E-Customs) để tra cứu, khai thác kết quả xử lý đối với thủ tục Kiểm tra chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản nhập khẩu và không yêu cầu doanh nghiệp nộp bản giấy đối với giấy phép đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, khi làm thủ tục hải quan.

Các giấy đăng ký kiểm tả xác nhận chất lượng đã được cấp từ thủ tục hành chính Kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn thủy sản nhập khẩu (bao gồm cả chế phẩm sinh học, vi sinh vật, khoáng chất, hóa chất, trừ hóa chất có công dụng sát trùng, khử trùng, tiêu độc) đã triển khai từ năm 2015 vẫn có giá trị hiệu lực, doanh nghiệp nộp cho cơ quan Hải quan để được thông quan hàng hóa.

Trong quý 1/2021, cơ quan chức năng đã tiếp nhận, giải quyết 125.908 hồ sơ của 1.720 doanh nghiệp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.source https://haiquanonline.com.vn/ket-noi-thu-tuc-kiem-tra-chat-luong-thuc-an-thuy-san-len-co-che-mot-cua-quoc-gia-143886.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc