Chuyển đến nội dung chính

Sử dụng biển tên phù hiệu cấp hiệu của ngành Hải quan thế nào

Sử dụng biển tên, phù hiệu, cấp hiệu của ngành Hải quan thế nào?

Mẫu số 05 về cách đeo biển tên, phù hiệu, cấp hiệu (Kèm theo Quyết định số 1062/QĐ-TCHQ) đối với trang phục có túi áo ngực. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Ngày 9/4/2021, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1062/QĐ-TCHQ về quy chế quản lý, sử dụng trang phục trong ngành Hải quan.

Theo quy chế vừa được Tổng cục Hải quan ban hành, việc sử dụng biển tên, phù hiệu, cấp hiệu được quy định như sau:

Biển tên được cấp cho công chức, viên chức sử dụng để đeo trên áo trang phục hải quan khi thi hành nhiệm vụ.

Vị trí đeo biển tên (theo mẫu số 5 đính kèm quy chế này). Cụ thể, đối với trang phục có túi áo ngực (trang phục thu - đông, lễ phục cho nam; trang phục xuân - hè; trang phục chống buôn lậu), biển tên đeo ngay ngắn, cân đối chính giữa ngực bên phải, phía trên mép túi áo ngực (mép dưới Biển tên công chức Hải quan trùng với mép trên nắp túi áo).

Đối với trang phục không có túi áo ngực (lễ phục và trang phục thu - đông cho nữ), biển tên được đeo ngay ngắn, cân đối chính giữa ngực bên phải, cao hơn cúc áo trên cùng khoảng 05cm.

Sử dụng biển tên, phù hiệu, cấp hiệu của ngành Hải quan thế nào?
Mẫu số 05 về cách đeo biển tên, phù hiệu, cấp hiệu (Kèm theo Quyết định số 1062/QĐ-TCHQ) đối với trang phục không có túi áo ngực. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Công chức, viên chức có trách nhiệm quản lý, giữ gìn biển tên, không làm cong vênh, thất lạc, không được cho mượn biển tên dưới bất kỳ hình thức nào.

Về phù hiệu (cành tùng) cài ngay ngắn, cân đối trên ve cổ áo. Đối với lễ phục và trang phục thu - đông phù hiệu được cài ở ve trên. Vị trí cài phù hiệu theo mẫu số 05 đính kèm quy chế này.

Cấp hiệu được cài trên vai áo, phần cúc, sao cấp hiệu (đầu chếch nhọn) về phía cổ áo, phần vạch cấp hiệu tại đầu vai áo. Cách cài cấp hiệu theo mẫu số 05 đính kèm quy chế này.source https://haiquanonline.com.vn/su-dung-bien-ten-phu-hieu-cap-hieu-cua-nganh-hai-quan-the-nao-144204.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc