Chuyển đến nội dung chính

Tăng cường kiểm soát xuất khẩu đá vôi

4910-dsc-0135
CBCC Hải quan cảng Cửa Lò kiểm tra mặt hàng đá XK. Ảnh: H.Nụ

Theo đó, cơ quan Hải quan thực hiện thiết lập tiêu chí phân luồng kiểm tra thực tế đối với tất cả lô hàng xuất khẩu đá vôi, đá xây dựng thông thường có kích thước cỡ hạt ≤ 100 mm khai mã số hàng hóa thuộc nhóm 25.17.

Cục hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan thực hiện lấy mẫu gửi cơ quan Kiểm định Hải quan phân tích, giám định đối với các lô hàng xuất khẩu đá vôi, đá xây dựng thông thường có kích thước cỡ hạt ≤ 100 mm không khai hàm lượng CaCO3 hoặc có khai hàm lượng CaCO3 < 85%.

Quá trình thực hiện lấy mẫu phải có sự giám sát, chứng kiến của cơ quan Hải quan. Mẫu phải được niêm phong bằng niêm phong hải quan có đóng dấu, chữ ký của công chức giám sát việc lấy mẫu và chữ ký của người khai hải quan.

Trường hợp kết quả phân tích, giám định lô hàng đá xuất khẩu có hàm lượng CaCO3 ≥ 85% thì thực hiện phân loại theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 8019/TCHQ-TXNK ngày 22/12/2020. Theo đó, mặt hàng đá vôi đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6072:2013 thì phải được phân loại vào nhóm 25.21.

Cụ thể, căn cứ quy định Điều 64, Điều 82 Luật Khoáng sản thì thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác như sau: Giấy phép khai thác đá vôi do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp; Giấy phép khai thác khoáng sản do UBND tỉnh cấp để khai thác đá vôi tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố; Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản do UBND tỉnh cấp. (Điều 67 Luật Khoảng sản quy định khai thác tận thu khoảng sản là hoạt động khai thác khoáng sản còn lại ở bãi thải của mỏ đã có quyết định đóng cửa mỏ).

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cho biết, theo ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì theo quy định của pháp luật về khoáng sản; tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan thì đá vôi có hàm lượng CaCO3 ≥ 85% không phải là vật liệu xây dựng thông thường và việc cấp giấy phép khai thác thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trường hợp muốn thu hồi khoáng sản đi kèm là lượng đá vôi có hàm lượng CaCO3 ≥ 85%; doanh nghiệp phải được Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép hoặc UBND tỉnh liên quan cho phép sau khi có ý kiến bằng văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trường hợp kết quả phân tích, gián định lô hàng đá vôi xuất khẩu có hàm lượng CaCO3 < 85% thì báo cáo Tổng cục Hải quan để có ý kiến chỉ đạo trước khi thực hiện thông quan hàng hóa.

Trường hợp có nghi vấn về nguồn gốc không hợp pháp thì chi cục hải quan chuyển cho Đội Kiểm soát hải quan tiến hành điều tra, xác minh làm rõ; đảm bảo lô hàng xuất khẩu đúng quy định pháp luật.source https://haiquanonline.com.vn/tang-cuong-kiem-soat-xuat-khau-da-voi-144625.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc