Chuyển đến nội dung chính

Tăng hiệu suất soi chiếu để phục vụ công tác quản lý hải quan

Cục trưởng Cục Quản lý rủi ro (Tổng cục Hải quan) Nguyễn Nhất Kha.
Cục trưởng Cục Quản lý rủi ro (Tổng cục Hải quan) Nguyễn Nhất Kha.

Thưa ông, thời gian qua, việc sử dụng máy soi container trong công tác kiểm tra hàng hóa XK, NK đã được ngành Hải quan thực hiện như thế nào?

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Hải quan, thời gian qua, Cục Quản lý rủi ro đã phối hợp rất chặt chẽ với các cục hải quan các tỉnh, thành phố đẩy mạnh ứng dụng máy soi container trong công tác quản lý hải quan, đặc biệt chú trọng tăng cường soi chiếu hàng hóa trong quá trình xếp dỡ tại cảng, kho, bãi, khu vực cửa khẩu nhằm kiểm tra, đánh giá tuân thủ pháp luật của DN; ngăn ngừa, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật hải quan, giảm thời gian thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi cho DN tuân thủ, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp và khó lường như hiện nay. Trong đó, lực lượng Hải quan các cấp đã thực hiện lựa chọn

container để soi chiếu căn cứ trên mức độ tuân thủ pháp luật, mức độ phân loại rủi ro của DN và các yếu tố khác trong hoạt động xuất nhập khẩu cũng như thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện soi chiếu và kiểm tra thực tế đối với các trường hợp qua soi chiếu container có dấu hiệu nghi vấn. Danh sách container soi chiếu được đăng tải công khai trên website của Tổng cục Hải quan hàng ngày để DN có thể tra cứu.

Với vai trò điều phối, hướng dẫn, chỉ đạo công tác lựa chọn, kiểm tra hàng hóa bằng máy soi, Cục Quản lý rủi ro đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan thành lập nhóm đầu mối về soi chiếu tại 35 cục hải quan tỉnh, thành phố cũng như thiết lập cơ chế cung cấp, trao đổi thông tin để đảm bảo hoạt động lựa chọn, kiểm tra soi chiếu được thống nhất, thông suốt trong toàn Ngành.

Đồng thời, tiếp nhận thông tin yêu cầu soi chiếu hàng ngày từ các đơn vị nghiệp vụ liên quan, chủ động phối hợp với các chi cục hải quan, Đội Kiểm soát Hải quan điều phối hàng hóa soi chiếu, tạo thuận lợi tối đa cho DN có thể thực hiện soi chiếu qua máy soi đặt tại địa bàn cảng biển hoặc máy soi đặt tại địa điểm kiểm tra ngoài cửa khẩu, phù hợp với tuyến vận chuyển, điều kiện, tình hình của DN.

Cục Quản lý rủi ro cử các Tổ công tác trực tiếp làm việc với các đơn vị để đôn đốc, phối hợp, nắm bắt diễn biến tình hình công tác soi chiếu tại các địa bàn, cũng như kịp thời hướng dẫn xử lý vướng mắc phát sinh.

Thời gian gần đây, công tác kiểm tra hàng hóa XK, NK trong ngành Hải quan đã có những chuyển biến tích cực, phát hiện nhiều vi phạm, ông đánh giá thế nào về nhận định này?

Hoạt động lựa chọn, kiểm tra qua soi chiếu trong toàn Ngành đã đi vào nền nếp, bước đầu nâng cao hiệu suất, hiệu quả soi chiếu.

So với cùng kỳ năm 2020, tổng số lượng container đã soi chiếu trong quý 1/2021 cao hơn hơn 1,8 lần (trung bình đạt 480 cont/ngày); lượng container vi phạm cao gấp 1,3 lần. Trong đó, lực lượng Hải quan phát hiện nhiều DN nhập khẩu hàng hóa không khai báo, khai sai chủng loại, nhập hàng cấm...; container quá cảnh soi chiếu nghi vấn, kiểm tra thực tế phát hiện nhiều thùng hàng tiêu dùng được gom lại có ghi địa chỉ, tên người nhận tại Việt Nam và nhiều trường hợp sửa đổi, bổ sung tờ khai… dẫn đến tăng trị giá tính thuế, tăng tiền thuế phải nộp.

Có thể nói, công tác phối hợp trao đổi thông tin đã dần đi vào nề nếp. Các đơn vị chức năng thuộc Cục Quản lý rủi ro đã thường xuyên trao đổi với các Phòng Quản lý rủi ro, Đội Kiểm soát Hải quan, chi cục hải quan đăng ký tờ khai, chi cục hải quan nơi lưu giữ hàng hóa để nắm bắt thông tin, trao đổi vướng mắc và biện pháp xử lý đã góp phần vào việc vận hành cơ chế soi chiếu đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả, hiệu suất soi chiếu, thời gian tới, ngành Hải quan cần làm gì, thưa ông?

Cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, Cục Quản lý rủi ro, các cục hải quan các tỉnh, thành phố được trang bị máy soi, Cục Giám sát quản lý về hải quan và các đơn vị nghiệp vụ khác tiếp tục tăng cường công tác lựa chọn, kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container theo quy định; thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện soi chiếu và việc kiểm tra thực tế đối với các trường hợp qua soi chiếu phát hiện có dấu hiệu nghi vấn. Cục Quản lý rủi ro sẽ phối hợp chặt chẽ với bộ phận trực ban Tổng cục Hải quan và thanh tra Tổng cục Hải quan để xử lý, phát hiện dấu hiệu vi phạm quy định của Ngành.

Hai là, Cục Quản lý rủi ro và cục hải quan các tỉnh, thành phố được trang bị máy soi tại địa bàn cảng biển tăng cường thực hiện soi chiếu hàng hóa nhập khẩu trong quá trình xếp dỡ từ phương tiện vận tải nhập cảnh xuống cảng và hàng hóa nhập khẩu lưu giữ tại các cảng biển quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày đến cảng chưa làm thủ tục hải quan.

Ba là, cục hải quan các tỉnh, thành phố được trang bị máy soi cần chủ động tổ chức triển khai, phân công, hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện công tác kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container (theo Quyết định 3272/QĐ-TCHQ) phù hợp với đặc thù riêng của từng đơn vị; chủ động giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình soi chiếu; trường hợp cần thiết, kịp thời phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý rủi ro, Cục Giám sát quản lý về hải quan để đảm bảo tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan của DN; tránh ùn tắc container trong quá trình soi chiếu.

Bốn là, Cục Quản lý rủi ro, Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục CNTT và thống kê hải quan phối hợp khẩn trương hoàn thiện các yêu cầu nghiệp vụ bài toán hệ thống liên quan đến công tác, lựa chọn kiểm tra qua soi chiếu trong Đề án tái thiết kế hệ thống tổng thể của ngành Hải quan.

Xin cảm ơn ông!source https://haiquanonline.com.vn/tang-hieu-suat-soi-chieu-de-phuc-vu-cong-tac-quan-ly-hai-quan-143808-143808.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc