Thêm hai doanh nghiệp được công nhận đại lý làm thủ tục hải quan

Cụ thể, tại Quyết định 939/QĐ-TCHQ Tổng cục Hải quan công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty CP chuyển phát nhanh YD Nguồn Lực Việt, địa chỉ tại Hà Nội.

Tại Quyết định 942/QĐ-TCHQ Tổng cục Hải quan công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH B&T Logistics Việt Nam, địa chỉ tại Hải Phòng.

Theo Quyết định của Tổng cục Hải quan, hai công ty trên có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019.source https://haiquanonline.com.vn/them-hai-doanh-nghiep-duoc-cong-nhan-dai-ly-lam-thu-tuc-hai-quan-143523.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF