Chuyển đến nội dung chính

Thu hồi ba mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

Cụ thể, tại Quyết định 1056/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đối với ông Trần Hữu Tâm là nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của Chi nhánh Công ty TNHH Schenker logistics Việt Nam tại Hà Nội, do làm mất thẻ nhân viên đại lý làm thủ tục hải quản.

Tại Quyết định 1057/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đối với ông Nguyễn Huy Hoàng, là nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế, do ông Nguyễn Huy Hoàng chuyển công tác.

Tại Quyết định 1059/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đối với ông Phạm Anh Dũng, là nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của Chi nhánh Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) tại TP Hồ Chí Minh, do công ty đã chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Phạm Anh Dũng.

Thời gian qua, công tác quản lý, phát triển hoạt động đại lý hải quan tiếp tục được Tổng cục Hải quan rà soát, đảm bảo các đại lý đủ điều kiện mới hoạt động.

Trong quý 1/2021, Tổng cục Hải quan đã tiếp nhận và xử lý 123 bộ hồ sơ đề nghị công nhận, tạm dừng, chấm dứt hoạt động đại lý hải quan hoặc cấp mã, gia hạn, thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

Triển khai rà soát điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan thuộc địa bàn Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, tạm dừng hoạt động đối với 114 doanh nghiệp không đủ điều kiện theo quy định.source https://haiquanonline.com.vn/thu-hoi-ba-ma-so-nhan-vien-dai-ly-lam-thu-tuc-hai-quan-143909.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc