Chuyển đến nội dung chính

Tích cực triển khai và hướng dẫn DN thực hiện Nghị định 18

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng cho biết, nhằm xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị định 134/2021/NĐ-CP, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý của nhà nước đối với hoạt động XNK trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sôi động, góp phần hoàn thiện chính sách nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động XNK ngày càng phát triển nên Bộ Tài chính đã chỉ đạo Vụ Chính sách thuế chủ trì phối hợp với Tổng cục Hải quan xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung trình Chính phủ ban hành.

Theo đó ngày 11/3/2021, Chính phủ ký ban hành Nghị định 18/2021/NĐ-CP và có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2021.

Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: H.Nụ
Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: H.Nụ

Nghị định 18/2021/NĐ-CP được ban hành đảm bảo đúng quy định của Luật Thuế XK, thuế NK và các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư, quản lý ngoại thương và hải quan đã được sửa đổi, bổ sung. Nghị định 18/2021/NĐ-CP ra đời cũng khắc phục những bất cập của các quy định về chính sách ưu đãi thuế XNK.

Nội dung của Nghị định 18/2021/NĐ-CP quy định cụ thể minh bạch và góp phần cải cách thủ tuc hành chính theo hướng tăng cường áp dụng CNTT, đảm bảo phát huy được hiệu quả của chính sách tạo thuận lợi cho hoạt động XNK theo tinh thần của các Nghị định 19/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN thuận lợi hơn cho công tác quản lý thu thuế của cơ quan Hải quan.

Ngoài ra, Nghị định 18/2021/NĐ-CP nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện hiệu quả Luật Thuế XK, thuế NK; quy định chính sách thuế bao quát được sự phát triển đa dạng trên thực tế của các loại hình và của hoạt động kinh doanh XNK nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho DN.

Đặc biệt, Nghị định 18/2021/NĐ-CP cũng nhằm mục tiêu tiếp tục cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho hoạt động XNK; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; góp phần thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy sản xuất XK với giá trị gia tăng cao, góp phần tăng trưởng kinh tế; đáp ứng tốt hơn yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Để đưa các quy định của Nghị định 18/2021/NĐ-CP vào thực tế đạt hiệu quả cao, Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, các cục hải quan tỉnh, thành phố chủ động thời gian tổ chức tập huấn cho các CBCC thuộc đơn vị nắm được các quy định để áp dụng vào công tác nghiệp vụ. Đồng thời, chủ động tổ chức tập huấn, trao đổi, tuyên truyền cho các DN nắm được nội dung Nghị định 18/2021/NĐ-CP.

Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng cũng yêu cầu, từ nay đến 25/4, các đơn vị cần nghiên cứu cụ thể các quy định, nếu có vướng mắc cần báo cáo, đề xuất hướng xử lý để được hướng dẫn cụ thể tránh phát sinh khó khăn trong quá trình thực hiện.source https://haiquanonline.com.vn/tich-cuc-trien-khai-va-huong-dan-dn-thuc-hien-nghi-dinh-18-143834.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc