Chuyển đến nội dung chính

Tổng cục Hải quan ban hành Niên giám thống kê xuất nhập khẩu năm 2020

Tổng cục Hải quan ban hành Niên giám thống kê xuất nhập khẩu năm 2020
Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các châu lục trong năm 2020, đơn vị "tỷ USD". Biểu đồ: T.Bình.

Cuốn Niên giám tóm tắt được phổ biến đến các đơn vị trong Ngành, phục vụ cho các yêu cầu tra cứu các thông tin, các yêu cầu phân tích so sánh số liệu hàng năm về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Đồng thời làm cơ sở để Chính phủ và các bộ, ngành dẫn chiếu tham khảo, làm tham mưu về chính sách kinh tế đối ngoại của Chính phủ và các nhu cầu khác của các tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, năm 2020, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 545,36 tỷ USD, tăng 5,4% với năm trước.

Trong đó trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 282,65 tỷ USD, tăng 7% tương ứng tăng 18,39 tỷ USD và nhập khẩu đạt 262,70 tỷ USD, tăng 3,7%, tương ứng tăng 9,31 tỷ USD.

Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) năm 2020 đạt 371,90 tỷ USD tăng 11,8%, tương ứng tăng 39,26 tỷ USD so với năm 2019.

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI đạt 202,89 tỷ USD tăng 10,7% so với năm trước; trị giá nhập khẩu đạt 169,01 tỷ USD tăng 13,1% so với năm 2019.source https://haiquanonline.com.vn/tong-cuc-hai-quan-ban-hanh-nien-giam-thong-ke-xuat-nhap-khau-nam-2020-144361.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc