Chuyển đến nội dung chính

Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế

Theo đó, Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn bao gồm 100% khoản nợ thuộc nhóm nợ có khả năng thu và 100% khoản nợ thuộc nhóm nợ phạt vi phạm hành chính tính đến thời điểm 31/12/2020 của các cục hải quan tỉnh, thành phố và Cục Kiểm tra sau thông quan.

Công chức Hải quan Hữu Nghị (Lạng Sơn) tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn DN làm thủ tục hải quan. Ảnh: H.Nụ
Công chức Hải quan Hữu Nghị (Lạng Sơn) tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn DN làm thủ tục hải quan. Ảnh: H.Nụ

Cụ thể: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý thuế quá hạn trên 1.041 tỷ đồng; Cục Hải quan Lào Cai trên 311,6 tỷ đồng; Cục Hải quan Bắc Ninh trên 97,3 tỷ đồng; Cục Kiểm tra sau thông quan trên 32,8 tỷ đồng; Cục Hải quan Quảng Ngãi trên 26 tỷ đồng; Cục Hải quan Hà Nội trên 25,7 tỷ đồng; Cục Hải quan Hà Nam Ninh trên 21,8 tỷ đồng; Cục Hải quan Khánh Hoà trên 17,7 tỷ đồng; Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu trên 16,2 tỷ đồng; Cục Hải quan Quảng Ninh trên 9,7 tỷ đồng; Cục Hải quan Hải Phòng và Cục Hải quan Đồng Tháp trên 5,4 tỷ đồng; Cục Hải quan Lạng Sơn trên 5,3 tỷ đồng; Cục Hải quan Nghệ An trên 4,4 tỷ đồng; Cục Hải quan Đà Nẵng trên 4,8 tỷ đồng; Cục Hải quan Hà Giang trên 3 tỷ đồng; Cục Hải quan Đồng Nai trên 2,5 tỷ đồng; Cục Hai quan Thừa Thiên Huế trên 1,5 tỷ đồng; Cục Hải quan An Giang trên 1,2 tỷ đồng…

Đối với các cục hải quan tỉnh, thành phố không giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn thì tiếp tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định, theo dõi, quản lý và đề xuất xử lý đối với các khoản nợ khó thu tại đơn vị.

Tổng cục Hải quan yêu cầu cục trưởng các cục hải quan tỉnh, thành phố và Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện không để phát sinh các khoản nợ thuế mới trong năm 2021, triển khai ngay các giải pháp thu hồi nợ, áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo đúng quy định khi phát sinh nợ mới.

Đồng thời, thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm kiểm tra, thực hiện các biện pháp đôn đốc, thu hồi và xử lý các khoản nợ thuế phát sinh trong quá trình thanh tra, kiểm tra.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế XNK, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm đôn đốc các cục hải quan tỉnh, thành phố, Cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện việc thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn và đề xuất việc khen thưởng, kỷ luật đối với các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.source https://haiquanonline.com.vn/tong-cuc-hai-quan-giao-chi-tieu-thu-hoi-va-xu-ly-no-thue-143733.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc