Chuyển đến nội dung chính

Tổng cục Hải quan hướng dẫn Nghị định 18 cho trên 200 doanh nghiệp

Đại diện Ban tổ chức trả lời vướng mắc cho DN tại hội thảo. Ảnh T.D
Đại diện Ban tổ chức trả lời vướng mắc cho DN tại hội thảo. Ảnh T.D

Nhiều điểm mới tạo thuận lợi cho DN

Phát biểu tại hội thảo, ông Bùi Bằng Toàn, Phó cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan cho biết, Nghị định 18 có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2021 với nhiều điểm mới nhằm xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị định 134/2021/NĐ-CP, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý của nhà nước đối với hoạt động XNK trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sôi động, góp phần hoàn thiện chính sách nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động XNK ngày càng phát triển.

Theo đó, Nghị định 18 với nhiều điểm mới, như: quy định miễn thuế đã tạo điều kiện thu hút đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; cụ thể hóa nhiều quy định liên quan đến chính sách ưu đãi thuế đối với hoạt động gia công, sản xuất XK, XNK tại chỗ, hàng hóa XNK theo điều ước quốc tế… Nghị định 18 đã sửa đổi, bổ sung 21 nhóm vấn đề với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất XK với giá trị gia tăng cao.

Ngoài ra, Nghị định 18 quy định về chuyển tiếp ưu đãi thuế NK cho các đối tượng miễn thuế NK quy định tại khoản 9 Điều 1 (thiên tai, thảm họa dịch bệnh, nông sản và các trường hợp đặc biệt khác); quy định chuyển tiếp đối với hàng hóa XNK tại chỗ áp dụng từ ngày 1/9/2016; quy định chuyển tiếp về các trường hợp miễn thuế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì tiếp tục thực hiện cho đến khi NK hết số lượng.

Chia sẻ về công tác tạo thuận lợi thương mại của cơ quan Hải quan, ông Alistair Gall, chuyên gia cao cấp về tạo thuận lợi thương mại của dự án Tạo thuận lợi thương mại do USAID tài trợ cho rằng, qua hội thảo này cho thấy sự hợp tác giữa Tổng cục Hải quan và dự án tạo thuận lợi thương mại do USAID tài trợ. Hội thảo phản ánh cam kết của trong việc tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Việt Nam và Tổng cục Hải quan trong việc thực hiện các cải cách hải quan và tạo thuận lợi thương mại.

doanh nghiệp
Đại diện Công ty TNHH PouYuen Việt Nam nêu ý kiến tại hội thảo. Ảnh T.D

Việc ban hành Nghị định 18 sẽ giúp củng cố cơ sở pháp lý để thực hiện có hiệu quả Luật Thuế XK, thuế NK và giải quyết những vướng mắc của DN. Dự án tạo thuận lợi tiếp nối sự hỗ trợ của một dự án USAID khác trước đây trong quá trình xây dựng và phổ biến Nghị định 18 cho cộng đồng DN trước khi Nghị định có hiệu lực vào ngày 25/4 tới. Việc thực hiện Nghị định có hiệu quả sẽ góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam, ông Alistair Gall nhấn mạnh.

Gỡ vướng về hàng gia công, sản xuất XK

Tại hội nghị đại diện Cục Thuế XNK đã giải đáp nhiều vướng mắc cho DN liên quan đến các sản phẩm theo loại hình nhập gia công sản xuất xuất khẩu, miễn thuế XNK…

Trả lời vướng mắc của đại diện Công ty TNHH PouYuen Việt Nam về việc phải kê khai, nộp thuế đối với sản phẩm NK tại chỗ đăng ký tờ khai hải quan theo loại hình khác, đại diện Cục thuế XNK cho biết, theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 Nghị định 18, sản phẩm nhập khẩu tại chỗ đăng ký tờ khai hải quan theo loại hình nhập gia công được miễn thuế NK nếu người nhập khẩu đáp ứng quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 10 Nghị định này. Sản phẩm NK tại chỗ đăng ký tờ khai theo loại hình khác người NK phải kê khai, nộp thuế theo mức thuế suất và giá trị tính thuế của sản phẩm NK tại thời điểm đăng ký tờ khai.

Trường hợp người NK tại chỗ đã nộp thuế NK hàng hóa để sản xuất, kinh doanh đã đưa sản phẩm NK vào sản xuất hàng hóa XK và thực tế đã XK sản phẩm ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan thì được hoàn thuế NK đã nộp theo quy định tại Điều 36 của Nghị định 18.

Bên cạnh đó, trước thắc mắc của DN về việc DN sản xuất XK tại chỗ được miễn thuế như DN gia công để tạo sự công bằng, đại diện Cục Thuế XNK cho biết, việc sửa đổi Nghị định 34 từ dự thảo triển khai được thực hiện từ năm 2017 đến nay mới Nghị định mới ban hành. Các nội dung đã được trao đổi nhiều lần với các bộ, ngành, hiệp hội. Đặc biệt là đối với các chính sách hàng gia công, sản xuất XK. Khi Luật thuế XNK được xây dựng là một bước tiến mới trong việc cân đối giữa mặt hàng gia công và sản xuất XK. Trước đây, hàng sản xuất XK được ân hạn 275 ngày và để đảm bảo sự công bằng với hàng gia công thì nay đã chuyển sang là miễn thuế đối với hàng sản xuất XK.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn những vướng mắc như bên cạnh những DN sản xuất XK tuân thủ quy định, nhưng cũng có một số DN lợi dụng chính sách này để nhập nguyên liệu sản xuất XK nhưng không thực hiện sản XK mà tự ý tiêu thụ nội địa, cũng có trường hợp nguồn hàng của DN không biết đi đâu. Do đó, Nghị định 18 ban hành sửa đổi nhằm nâng cao trách nhiệm của người nộp thuế và đảm bảo minh bạch về thủ tục hải quan.

Ngoài ra, tại hội thảo, Cục Thuế XNK cũng giải đáp các vướng mắc của DN liên quan đến việc miễn thuế đối với phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã NK để gia công; thủ tục việc nộp thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) cho cơ quan Thuế để tạo thuận lợi cho DN, tránh phát sinh vướng mắc khi kê khai, khấu trừ thuế…source https://haiquanonline.com.vn/tong-cuc-hai-quan-huong-dan-nghi-dinh-18-cho-tren-200-doanh-nghiep-144423.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc