2552/TCHQ-TXNK ngày 27/05/2021: Thuế NK và thuế GTGT khi tiêu hủy nguyên vật liệu, thành phẩm hàng sản xuất xuất khẩu

Customs

Mới hơn Cũ hơn