Chuyển đến nội dung chính

5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan được sửa đổi bổ sung

Công chức Cục Hải quan Thừa Thiên Huế thực hiện nghiệp vụ. Ảnh: N.Linh
Công chức Cục Hải quan Thừa Thiên Huế thực hiện nghiệp vụ. Ảnh: N.Linh

5 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 27/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2014/TT-BTC quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

Cụ thể có hai thủ tục hành chính cấp cục hải quan tỉnh, thành phố gồm: Cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ; Cấp giấy chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ.

Bên cạnh đó 3 thủ tục hành chính cấp chi cục hải quan gồm: Tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ; Tái xuất khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ; Chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ.source https://haiquanonline.com.vn/5-thu-tuc-hanh-chinh-trong-linh-vuc-hai-quan-duoc-sua-doi-bo-sung-146019.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử