Ad Code

Responsive Advertisement

Bản tin Chuyển động Hải quan kỳ 1 tháng 5 2021

Mặt khác, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trên địa bàn trong việc kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh; ngăn chặn và xử lý nhập cảnh trái phép.

Sau đây mời quý vị và các bạn đến với những thông tin đáng chú ý trong bản tin kỳ 1 tháng 5.source https://haiquanonline.com.vn/ban-tin-chuyen-dong-hai-quan-ky-1-thang-52021-145429.html