Review
Your Ads Here

Published on

Bản tin Chuyển động Hải quan kỳ 2 tháng 5 2021

Bản tin Chuyển động Hải quan kỳ 2 tháng 5 2021

Cùng thời điểm này, tại các cục hải quan tỉnh, thành phố đang nỗ lực triển khai “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa đảm bảo thông quan hàng hóa thông suốt.

Sau đây mời quý vị và các bạn đến với những thông tin đáng chú ý trong bản tin kỳ 2 tháng 5 năm 2021:

-Tăng cường quản lý giá cả thị trường trong "tâm" dịch Covid-19

- Đảm bảo phòng chống Covid-19, theo dõi sát diễn biến thu ngân sách

-Hải quan một số địa phương: Cách ly nhưng vẫn đảm bảo thông suốt hoạt động xuất nhập khẩu

-Thực hiện 2 dịch vụ công trực tuyến về tạm nhập tái xuất

-Doanh nghiệp hài lòng chất lượng phục vụ của công chức Hải quan Quảng Ninh

-Hải quan Lào Cai chủ động phương án tạo thuận lợi cho xuất khẩu quả vải

-Bắt giữ gần 15 tấn găng tay cũ nhập khẩu từ Trung Quốc

-Chặn lô hàng bách hóa quá cảnh vi phạm tại Tây Ninh

Chuyên đề: “Cuộc cách mạng” về cải cách thủ tục kiểm tra chuyên ngànhsource https://haiquanonline.com.vn/ban-tin-chuyen-dong-hai-quan-ky-2-thang-52021-146519.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 38 xe hàng được thông quan tại cửa khẩu Kim Thành Lào Cai trong đêm 5 7 2 Tạm hoãn Kỳ thi tuyển công chức Hải quan năm 2021 do dịch bệnh Covid 19 3 7 triệu hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 4 Kiểm tra giám sát hải quan đáp ứng mục tiêu kép 5 Hải quan Hà Nội Đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong đại dịch

Read Next