Chuyển đến nội dung chính

Cho phép tiếp tục hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với 4 doanh nghiệp

2538-dnuutien
Doanh nghiệp ưu tiên làm thủ tục tại Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn KV1. Ảnh: T.Hòa

Cụ thể, Tổng cục Hải quan có quyết định cho phép tiếp tục hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với các công ty: Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ - Xuất nhập khẩu An Pha Việt; Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại Việt Hoa; Công ty Liên Doanh Bông Sen; Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng.

Các công ty trên có trách nhiệm trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019).

Trước đó, cuối tháng 2/2021, Tổng cục Hải quan ban hành quyết định 328/QĐ-TTg tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan (Đại lý) đối với 114 đại lý làm thủ tục hải quan trên địa bàn TPHCM. Các đại lý bị chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan với các lý do như: không báo cáo đầy đủ trong 3 lần liên tiếp, mã số nhân viên hết thời hạn sử dụng.

Tuy nhiên, sau khi bị tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan, nhiều doanh nghiệp đã khắc phục và đề nghị tiếp tục hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan. Tổng cục Hải quan đã kiểm tra và công nhận cho phép tiếp tục hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện.source https://haiquanonline.com.vn/cho-phep-tiep-tuc-hoat-dong-dai-ly-lam-thu-tuc-hai-quan-doi-voi-4-doanh-nghiep-144875.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc