Chuyển đến nội dung chính

Công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa XNK tập trung tại Kho than Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải

Địa chỉ tại Kho than Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Tổng diện tích Địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung đề nghị công nhận là 76.650 m2, trong đó gồm diện tích kho chứa hàng 76.650 m2, khu vực kiểm tra thực tế nằm bên trong kho chứa hàng có diện tích 500 m2, văn phòng làm việc của cơ quan Hải quan 80 m2, kho chứa hàng vi phạm 500 m2.

Mã địa điểm lưu kho: 54CDS02; Mã địa điểm xếp hàng: VNTPD; tên rút gọn trên hệ thống: TCT PHAT DIEN 1. Địa điểm do Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Long quản lý.source https://haiquanonline.com.vn/cong-nhan-dia-diem-kiem-tra-hang-hoa-xnk-tap-trung-tai-kho-than-nha-may-nhiet-dien-duyen-hai-146339.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử