Chuyển đến nội dung chính

Công nhận địa điểm tập kết hàng hóa XNK tập trung tại Khánh Hòa

Địa điểm của Công ty tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung của Công ty Cổ phần Thanh Yến – Vân Phong, địa chỉ Khu công nghiệp Ninh Thủy, phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Mã địa điểm lưu kho: 41PES03; tên rút gọn trên hệ thống: CTY CP THANH YEN VP; mã kết nối VASSCM: VNV11.

Địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung có diện tích 81.487 m2, trong đó gồm: bãi tập kết hàng xuất, bãi tập kết hàng nhập, bãi chứa tang vật vi phạm, bãi tập kết phương tiện vận tải.source https://haiquanonline.com.vn/cong-nhan-dia-diem-tap-ket-hang-hoa-xnk-tap-trung-tai-khanh-hoa-146327.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc