Công nhận địa điểm tập kết hàng hóa XNK tập trung tại Khánh Hòa

Địa điểm của Công ty tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung của Công ty Cổ phần Thanh Yến – Vân Phong, địa chỉ Khu công nghiệp Ninh Thủy, phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Mã địa điểm lưu kho: 41PES03; tên rút gọn trên hệ thống: CTY CP THANH YEN VP; mã kết nối VASSCM: VNV11.

Địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung có diện tích 81.487 m2, trong đó gồm: bãi tập kết hàng xuất, bãi tập kết hàng nhập, bãi chứa tang vật vi phạm, bãi tập kết phương tiện vận tải.source https://haiquanonline.com.vn/cong-nhan-dia-diem-tap-ket-hang-hoa-xnk-tap-trung-tai-khanh-hoa-146327.html
Customs

Mới hơn Cũ hơn