Ad Code

Responsive Advertisement

Hải quan Hải Phòng tiếp tục triển khai nhiều phương án phòng chống dịch và đảm bảo thông quan hàng hóa

Hải quan Hải Phòng tiếp tục triển khai nhiều phương án phòng chống dịch và đảm bảo thông quan hàng hóa
Công chức Hải quan Hải Phòng đảm bảo làm việc giãn cách và các yêu cầu 5K để phòng, chống dịch.

Quát triệt, thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch

Để vừa đảm bảo phòng, chống dịch, vừa đảm bảo thông quan hàng hóa thông suốt, Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Duy Ngọc chỉ đạo trưởng các vị thuộc và trực thuộc có trách nhiệm nghiên cứu, quán triệt tới toàn thể cán bộ công chức (CBCC), người lao động các Chỉ thị: 15/CT-TTg, 16/CT-TTg, 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo của Thành ủy, Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình; Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan Hải Phòng trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tập trung thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo, hướng dẫn tại các văn bản nêu trên; thường xuyên kiểm tra, đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị để kịp thời khắc phục các hạn chế, tồn tại (nếu có) cũng như chủ động triển khai bổ sung các biện pháp phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế.

Thường xuyên theo dõi các phương tiện truyền thông để nắm bắt thông tin về các trường hợp dương tính với covid-19; nhanh chóng rà soát, báo cáo về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Cục danh sách CBCC có liên quan đến các trường hợp F0, F1 hoặc các địa điểm có khả năng lây nhiễm cao để được hướng dẫn, chỉ đạo.

Căn cứ Kế hoạch số 4589/KH-HQHP ngày 11/5/2021 của Cục, các đơn vị xây dựng kế hoạch ứng phó với dịch bệnh phù hợp đặc thủ công việc, tình hình thực tế của đơn vị (sẵn sàng trong tình huống phải thực hiện cách ly tại cơ quan, đơn vị) và báo cáo về Ban Chỉ đạo; đồng thời thường xuyên rà soát, đánh giá điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cho phù hợp đảm bảo tính hiệu quả, khả thi trong triển khai thực tế.

Khi phát sinh yêu cầu trang cấp các vật dụng, vật phẩm cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh của đơn vị cần khẩn trương báo cáo để được Cục cấp phát, trang bị đầy đủ, kịp thời.

Yêu cầu doanh nghiệp, người dân khi đến làm việc phải khai báo đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân ngay tại cổng trụ sở Cục, trụ sở đơn vị để phục vụ việc theo dõi, tổng hợp thông tin khi có yêu cầu của chính quyền địa phương.

Các đơn vị thuộc trụ sở Cục phối hợp Văn phòng để bố trí địa điểm làm việc với doanh nghiệp tại Tầng 1, hạn chế tối đa việc để doanh nghiệp di chuyển lên các tầng làm việc phía trên.

Công chức không đăng tải thông tin không chính thống về dịch bệnh

Đối với CBCC, người lao động phải tuân thủ các quy định của chính quyền địa phương nơi cư trú, đơn vị công tác và của Cục Hải quan Hải Phòng về phòng, chống dịch bệnh.

Đáng chú ý, lãnh đạo Cục yêu cầu tuyệt đối không đăng tin, bình luận, chia sẻ các nội dung không chính thống về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội.

Chấp hành nghiêm chế độ báo cáo hàng ngày về lịch trình di chuyển, lịch sử tiếp xúc của cá nhân đảm bảo trung thực, chính xác.

Mọi trường hợp ra khỏi TP Hải Phòng hoặc ra khỏi trụ sở các Chi cục Hải quan Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình đi đến các tỉnh/thành phố khác đều phải báo cáo, xin phép lãnh đạo đơn vị, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của Cục; các trường hợp không chấp hành sẽ bị xem xét, xử lý nghiêm.

Cục Hải quan Hải Phòng cũng nghiêm cấm việc giao/nhận hàng hóa mua bán trực tuyến tại trụ sở cơ quan; khuyến khích CBCC, người lao động di chuyển bằng cầu thang bộ; tăng cường sử dụng các ứng dụng trên mạng Cloud Office, liên hệ qua điện thoại để báo cáo công việc nhằm hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp giữa các cá nhân; chỉ ra khỏi vị trí làm việc hoặc di chuyển đến các bộ phận, đơn vị khác khi cần thiết.

Mỗi CBCC, người lao động tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế).

Trong đó, đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi tiếp xúc, không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; khai báo y tế trung thực, kịp thời thông qua ứng dụng Bluezone, NCOVI, Vietnam Health Declaration (https://tokhaiyte.vn) hoặc khai báo tại các cơ sở y tế theo hướng dẫn, quy định của chính quyền địa phương nơi công tác, cư trú…

(Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ).source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-hai-phong-tiep-tuc-trien-khai-nhieu-phuong-an-phong-chong-dich-va-dam-bao-thong-quan-hang-hoa-145801.html