Chuyển đến nội dung chính

Hải quan Quảng Ninh triển khai hệ thống chấm điểm chất lượng phục vụ

Công ty TNHH phát triển công nghệ Thái Sơn đã thực hiện hướng dẫn việc vận hành thử nghiệm Hệ thống.
Công ty TNHH phát triển công nghệ Thái Sơn đã thực hiện hướng dẫn việc vận hành thử nghiệm Hệ thống.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Hải quan, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh Trịnh Văn Nhuận cho biết, thông qua “Hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ của công chức thuộc Cục Hải quan Quảng Ninh trong quá trình giải quyết thủ tục”, đơn vị sẽ thông tin đến cho cộng đồng doanh nghiệp các chế độ, chính sách, cũng như lắng nghe doanh nghiệp theo dõi, đánh giá chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức.

Việc triển khai Hệ thống này nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đối tác Hải quan-Doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ngăn chặn các hành vi phiền hà sách nhiễu, nâng cao lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức Hải quan trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Ngày 15/5, Cục Hải quan Quảng Ninh sẽ chính thức vận hành “Hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ của công chức thuộc Cục Hải quan Quảng Ninh trong quá trình giải quyết thủ tục”.

Trước đó, ngày 4/5/2021, Công ty TNHH phát triển công nghệ Thái Sơn đã thực hiện hướng dẫn việc vận hành thử nghiệm Hệ thống cho Tổ triển khai phần mềm Hệ thống của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Hệ thống giúp đánh giá mức độ hài lòng đối với chất lượng phục vụ của công chức Hải quan, đội/tổ công tác, chi cục hải quan theo 5 mức độ đánh giá: Rất hài lòng; hài lòng; bình thường; không hài lòng; rất không hài lòng.

Sau khi hoàn thành thủ tục hải quan đối với từng lô hàng, doanh nghiệp thực hiện đánh giá mức độ hài lòng trên phần mềm khai báo hải quan (ECUSVNACCS).

Kết quả sẽ được gửi đến hệ thống tiếp nhận thông tin đánh giá tại Cục Hải quan Quảng Ninh để tiếp thu những ý kiến đóng góp, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp.

Đồng thời, Hải quan Quảng Ninh sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm mọi hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, chậm trễ, sai sót nghiệp vụ (nếu có) trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức Hải quan đối với các trường hợp bị đánh giá “Không hài lòng”, “Rất không hài lòng” và gửi phản hồi kết quả xử lý đến doanh nghiệp.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-quang-ninh-trien-khai-he-thong-cham-diem-chat-luong-phuc-vu-144849.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc