Chuyển đến nội dung chính

Hải quan Quảng Trị tạo thuận lợi trong phòng dịch phải đảm bảo kiểm soát

Tạm dừng “1 cửa, 1 lần dừng”, xuất nhập khẩu qua Lao Bảo diễn ra bình thường
Hải quan Quảng Trị: Hỗ trợ doanh nghiệp giải phóng hàng nhanh
Hải quan Quảng Trị tạo thuận lợi trong phòng dịch phải đảm bảo kiểm soát
Doanh nghiệp đến làm thủ tục tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo.

Cụ thể, các đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn phòng, chống dịch; trang bị ngay dụng cụ, phương tiện thiết yếu để phục vụ cho cán bộ, công chức đảm bảo an toàn trong quá trình thi hành nhiệm vụ; thực hiện nghiêm quy định về sát khuẩn, đeo khẩu trang tại nơi làm việc, nơi công cộng.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, cán bộ, công chức giữ khoảng cách an toàn khi giao dịch; hạn chế và vận động người thân hạn chế đến các địa điểm tập trung đông người.

Đồng thời, tạo thuận lợi thương mại trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhưng đảm bảo kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh.

Hải quan Quảng Trị tạo thuận lợi trong phòng dịch phải đảm bảo kiểm soát
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo.

Theo dõi, cập nhật thường xuyên các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các cấp, ban, ngành liên quan đến dịch bệnh Covid-19 để triển khai thực hiện đúng quy định.

Các đơn vị báo cáo kịp thời tình hình diễn biến dịch Covid- 19 và các vướng mắc phát sinh về Cục (qua Văn phòng) để được hướng dẫn xử lý kịp thời.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-quang-tri-tao-thuan-loi-trong-phong-dich-phai-dam-bao-kiem-soat-144918.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc