Ad Code

Responsive Advertisement

Hải quan TPHCM sẽ tiếp nhận Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm bằng điện tử

Hải quan TPHCM sẽ tiếp nhận Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm bằng điện tử
Hải quan TPHCM sẽ thí điểm tiếp nhận Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh bằng điện tử

Việc thực hiện nội dung nêu trên của Cục Hải quan TPHCM theo đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM.

Theo đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, công dân trên địa bàn thành TPHCM khi có yêu cầu giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trực tuyến, đặc biệt trong thời điểm phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2013 của Chính phủ, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, trong đó có thực hiện trả kết quả xử lý thủ tục hành chính bằng văn bản điện tử (ứng dụng chữ ký số) thay thế văn bản giấy đối với thủ tục hành chính Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh.

Theo đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, trong thời gian đầu, Hải quan TPHCM sẽ thực hiện thí điểm tiếp nhận Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh thông qua hệ thống cung cấp dịch vụ công tực tuyến của Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM tại Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 và Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Hiện Cục Hải quan TPHCM đã báo cáo Tổng cục Hải quan chấp thuận cho đơn vị triển khai thực hiện thí điểm tiếp nhận Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh thông qua hệ thống cung cấp dịch vụ công tực tuyến của Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-tphcm-se-tiep-nhan-giay-phep-nhap-khau-xuat-ban-pham-bang-dien-tu-146150.html