Review
Your Ads Here

Published on

Hải quan TPHCM xây dựng nhiều kịch bản phòng chống dịch

Hải quan TPHCM xây dựng nhiều kịch bản phòng chống dịch
Hải quan TPHCM xây dựng nhiều kịch bản phòng chống dịch
Các chi cục Hải quan - Cục Hải quan TPHCM thực hiện tốt công tác phòng chống dịch

Để đảm bảo công tác quản lý, thông quan hàng hóa tại trên địa bàn TPHCM, Cục Hải quan TPHCM đã xây dựng kịch bản chi tiết cho 4 tình huống giả định tại các địa điểm Trụ sở Cục Hải quan TP.HCM, trụ sở và khu vực làm thủ tục của Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất; các đơn vị trực thuộc có làm việc và tiếp xúc với hành khách khách hàng.

Kịch bản này được áp dụng tại trụ sở Cục Hải quan TPHCM và các trụ sở của các đơn vị và các địa điểm thuộc quản lý của Cục Hải quan TPHCM. Có phương án xử lý, ứng phó kịp thời khi nơi làm việc xuất hiện trường hợp tiếp xúc, lây nhiễm virus Sars-Cov2 và các dấu hiệu lây lan của dịch bệnh.

Đối tượng áp dụng bao gồm toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Cục Hải quan TPHCM, thuyền viên quốc tế, thành viên tổ bay quốc tế, hành khách xuất nhập cảnh; cá nhân, đơn vị, tổ chức đến làm việc tại đơn vị.

Các kịch bản phòng chống dịch của Cục Hải quan TPHCM được xây dựng chi tiết, với từng tình huống cụ thể, áp dụng phù hợp cho đặc thù của từng địa bàn cụ thể, với mục đích ngăn chặn, giảm thiểu nguy cơ lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong phạm vi toàn Cục.

Ngoài các kịch bản giả định, để nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống dịch, Cục Hải quan TPHCM đề nghị cán bộ, công chức, người lao động nếu thấy có các biểu hiện sốt ho, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh, khó thở, mất vị giác, khứu giác... cần báo cáo cho Tổ chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của cơ quan hoặc cơ sở y tế địa phương để được kiểm soát, theo dõi, hướng dẫn kê khai dịch tễ thực hiện phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.

Các trường hợp thuộc đối tượng F1,F2, F3,F4 có khai báo dịch tễ bao gồm: họ tên, đơn vị, địa chỉ cư trú, thời gian tiếp xúc với đối tượng F0, F1, F2, F3 thông tin của đối tượng F0, F1, F2, F3 (họ tên, tuổi, nơi cư trú, đơn vị công tác). Bản khai báo được gửi tới thủ trưởng đơn vị và Phòng Tổ chức cán bộ. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục căn cứ bản khai báo dịch tễ của từng cán bộ, công chức, viên chức để quyết định cho các đối tượng F3, F4 tự cách ly nhà và báo cáo về Cục thông qua Tổ chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của Cục.

Tăng cường công tác tổ chức kiểm soát, giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu đối với người và phương tiện vận chuyển xuất phát từ các nước có dịch bệnh Covid-19.

Yêu cầu tất cả cán bộ công chức, người lao động, cá nhân, tổ chức đến làm việc ra vào trụ sở Cục Hải quan TPHCM cũng như các đơn vị thuộc, trực thuộc phải thực hiện nghiêm 5K theo khuyến cáo phòng chống dịch, kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế và nhật ký dịch tễ.

Phòng Giám sát quản lý chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc cũng như các cơ quan liên quan trên địa bàn xây dựng các phương án dự phòng cho “Điểm thông quan dã chiến” và thực hiện thủ tục hải quan trong trường hợp: Khu vực làm thủ tục hải quan bị cách ly; cả khu vực, trụ sở hải quan bị cách ly.

Phòng Công nghệ thông tin phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo hệ thống mạng hoạt động, đủ điều kiện làm việc cho cán bộ công chức tại các Điểm thông quan dã chiến.

Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng kịch bản chi tiết phương án nhân sự khi xảy ra trường hợp cán bộ công chức bị nhiễm hoặc bị yêu cầu phải cách ly cũng như Điểm thông quan dã chiến.

Dự toán kinh phí, cung cấp trang thiết bị, dụng cụ phòng chống dịch bệnh cho cán bộ công chức trong toàn Cục sử dụng, đảm bảo cung cấp đủ số lượng Gel rửa tay khô, khẩu trang, găng tay, quần áo bảo hộ cho việc phòng ngừa dịch bệnh.

Các đơn vị thuộc và trực thuộc thành lập Tổ triển khai phòng chống dịch bệnh của đơn vị. Thường xuyên cập nhật các chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh Covid-19 của cơ quan y tế và các cấp lãnh đạo.

Tổ chỉ đạo, triển khai phòng chống dịch bệnh của các đơn vị tổng hợp báo cáo, khai báo của cán bộ công chức thuộc đối tượng phải khai báo dịch tễ theo biểu mẫu bao gồm cán bộ, công chức của các ca, tổ có tiếp xúc với tổ bay, thuyền viên, hành khách bị nghi nhiễm. Lập danh sách theo dõi, báo cáo với Tổ chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của Cục.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-tphcm-xay-dung-nhieu-kich-ban-phong-chong-dich-146261.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 38 xe hàng được thông quan tại cửa khẩu Kim Thành Lào Cai trong đêm 5 7 2 Tạm hoãn Kỳ thi tuyển công chức Hải quan năm 2021 do dịch bệnh Covid 19 3 7 triệu hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 4 Kiểm tra giám sát hải quan đáp ứng mục tiêu kép 5 Hải quan Hà Nội Đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong đại dịch

Read Next