Chuyển đến nội dung chính

Hình ảnh Hải quan cửa khẩu ở Hải Phòng kích hoạt các biện pháp phòng dịch

Ngày 4/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Cục Hải quan Hải Phòng tiếp tục có văn bản (4289/HQHP-BCĐ) yêu cầu Trưởng các đơn vị bổ sung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến phòng, chống dịch.

Đáng chú ý, lãnh đạo Cục yêu cầu các đơn vị quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức (CBCC), người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (HĐLĐ) thường xuyên nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang bắt buộc khi ra khỏi nhà và tại nơi làm việc; tuyên truyền, hướng dẫn người thân chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch, thực hiện việc đeo khẩu trang bắt buộc khi ra khỏi nhà và tại nơi công cộng, tuân thủ hướng dẫn khai báo y tế của chính quyền địa phương nơi cư trú khi có yêu cầu (nếu có) hoặc các yêu cầu khác trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Là cửa ngõ giao thương quan trọng nhất khu vực miền Bắc, việc đảm bảo phòng, chống dịch gắn với khơi thông hoạt động xuất nhập khẩu tại khu vực cảng Hải Phòng có vai trò hết sức quan trọng để đảm bảo thực hiện "mục tiêu kép" theo chỉ đạo của Chính phủ: vừa phòng, chống dịch; vừa đảm bảo khôi phục, phát triển kinh tế.

Phóng viên Tạp chí Hải quan ghi nhận một số hình ảnh ngày 6/5 tại 4 chi cục hải quan cửa khẩu trực thuộc Cục Hải quan Hải Phòng, những đơn vị có lưu lượng tờ khai, hàng hóa xuất nhập khẩu lớn.

Hình ảnh Hải quan cửa khẩu ở Hải Phòng kích hoạt các biện pháp phòng dịch
Phun khử khuẩn khu vực làm việc tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1.
Hình ảnh Hải quan cửa khẩu ở Hải Phòng kích hoạt các biện pháp phòng dịch
Đo thân nhiệt cho doanh nghiệp đến làm thủ tục tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1.
Hình ảnh Hải quan cửa khẩu ở Hải Phòng kích hoạt các biện pháp phòng dịch
Các bảng hướng dẫn, dung dịch sát khuẩn được trang bị tại trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1.
Hình ảnh Hải quan cửa khẩu ở Hải Phòng kích hoạt các biện pháp phòng dịch
Làm việc giãn cách, đeo khẩu trang theo quy định tại Đội Thủ tục của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1.
Hình ảnh Hải quan cửa khẩu ở Hải Phòng kích hoạt các biện pháp phòng dịch
Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 bố trí khu vực chờ, ngồi giãn cách cho doanh nghiệp.
Hình ảnh Hải quan cửa khẩu ở Hải Phòng kích hoạt các biện pháp phòng dịch
Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 bố trí khu vực tiếp nhận hồ sơ để tránh tiếp xúc trực tiếp giữa công chức hải quan và doanh nghiệp.
Hình ảnh Hải quan cửa khẩu ở Hải Phòng kích hoạt các biện pháp phòng dịch
Đội Nghiệp vụ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 ngồi giãn cách làm việc
Hình ảnh Hải quan cửa khẩu ở Hải Phòng kích hoạt các biện pháp phòng dịch
Đo thân nhiệt cho doanh nghiệp đến làm thủ tục tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3.
Hình ảnh Hải quan cửa khẩu ở Hải Phòng kích hoạt các biện pháp phòng dịch
Bố trí làm việc giãn cách tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3.
Hình ảnh Hải quan cửa khẩu ở Hải Phòng kích hoạt các biện pháp phòng dịch
Thực hiện quy định về giãn cách tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3.
Hình ảnh Hải quan cửa khẩu ở Hải Phòng kích hoạt các biện pháp phòng dịch
Bố trí khu vực tiếp nhận hồ sơ độc lập đảm bảo phòng, chống dịch tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ.
Hình ảnh Hải quan cửa khẩu ở Hải Phòng kích hoạt các biện pháp phòng dịch
Đảm bảo thực hiện giãn cách tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ.
Hình ảnh Hải quan cửa khẩu ở Hải Phòng kích hoạt các biện pháp phòng dịch
Đảm bảo thực hiện giãn cách tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ.


source https://haiquanonline.com.vn/hinh-anh-hai-quan-cua-khau-o-hai-phong-kich-hoat-cac-bien-phap-phong-dich-144926.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc