Chuyển đến nội dung chính

Sắp thực hiện 2 dịch vụ công trực tuyến về tạm nhập tái xuất

Giảm gần 70.000 container hàng tạm nhập tái xuất qua cảng Hải Phòng
Hàng tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu chỉ được thực hiện qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính
Công chức Hải quan Cao Bằng giám sát hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất. Ảnh: T.Bình.
Công chức Hải quan Cao Bằng giám sát hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất. Ảnh (tư liệu trước thời điểm dịch Covid-19): T.Bình.

Theo kế hoạch, Tổng cục Hải quan thực hiện 2 thủ tục trên bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên Hệ thống DVCTT HQ36a từ ngày 24/5/2021.

Để triển khai 2 thủ tục mới, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cục hải quan địa phương tổ chức tuyên tuyền, phổ biến cho người làm thủ tục hải quan biết, thực hiện và triển khai tiếp nhận, phân công, xử lý, trả kết quả hồ sơ đối với 2 thủ tục nêu trên qua Hệ thống DVCTT HQ 36a.

Theo kế hoạch, năm 2021, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục cung cấp thêm DVCTT mức độ 3, 4 đối với 22 thủ tục hành chính.

Các DVCTT được thực hiện trong năm nay như: thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế; thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế; thủ tục mở rộng, thu hẹp di chuyển, chuyển quyền sở hữu của cửa hàng miễn thuế; thủ tục tạm dừng hoạt động kinh doanh/hoạt động kinh doanh trở lại cửa hàng miễn thuế…

Bên cạnh đó, ngành Hải quan sẽ tích hợp thêm 26 DVCTT mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đồng thời sẽ bổ sung cung cấp DVCTT đối với các thủ tục hành chính khi được sửa đổi, bổ sung, thay thế và ban hành mới.

Kết thúc năm 2020, Tổng cục Hải quan đã cung cấp 202/238 DVCTT mức độ 3, 4 chiếm 85% tổng số thủ tục hành chính toàn Ngành.source https://haiquanonline.com.vn/sap-thuc-hien-2-dich-vu-cong-truc-tuyen-ve-tam-nhap-tai-xuat-145754.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc