Ad Code

Responsive Advertisement

Số tờ khai qua Chi cục Hải quan Bắc Ninh giảm do Covid 19

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đặc biệt trên địa bàn 2 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Bắc Ninh tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, chỉ đạo của chính quyền địa phương và Tổng cục Hải quan theo từng thời điểm, căn cứ tình hình thực tế để chủ động áp dụng phương án ứng phó phù hợp.

Hải quan Bắc Ninh cần tăng cường sử dụng hệ thống họp trực tuyến, làm việc từ xa để đảm bảo các hoạt động của đơn vị không bị gián đoạn bởi dịch bệnh.

Đối với các đề nghị của Cục Hải quan Bắc Ninh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, Tổng cục Hải quan nhất trí với phương án bố trí nhân sự triển khai theo các cấp độ kịch bản ứng phó dịch Covid-19 do Cục Hải quan Bắc Ninh đề xuất.

Đơn vị thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2, công văn số 2157/TCHQ-CNTT ngày 1/4/2020 về việc hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan thực hiện làm việc trực tuyến và vận hành các hệ thống công nghệ thông tin trong quá trình phòng, chống dịch Covid-19.source https://haiquanonline.com.vn/so-to-khai-qua-chi-cuc-hai-quan-bac-ninh-giam-do-covid-19-146146.html