Chuyển đến nội dung chính

Tạm hoãn xuất cảnh 2 cá nhân liên quan đến nợ thuế

Tạm hoãn xuất cảnh 2 cá nhân liên quan đến nợ thuế
Cục Hải quan Hải Phòng thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với 2 cá nhân liên quan đến nợ thuế.

Đó là trường hợp của bà Bùi Thị Vi (sinh năm 1996), thường trú tại xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Lý do tam hoãn xuất cảnh do bà Bùi Thị Vi là đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH thương mại Lưu Trường An (xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Cùng với lý do tương tự nêu trên, Cục Hải quan Hải Phòng thông báo việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Lê Thế Vui (sinh năm 1983), thường trú xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, Hà Nội là đại diện theo pháp luật của Công ty CP kỹ nghê Kingtech (xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh đối với các cá nhân được thực hiện từ 29/4/2021 đến khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Điều 21 Nghị định 126/2020/NĐ-CP (quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế) quy định các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh bao gồm:

Cá nhân, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Thẩm quyền quyết định tạm hoãn xuất cảnh, gia hạn tạm hoãn xuất cảnh, hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có thẩm quyền căn cứ tình hình thực tế và công tác quản lý thuế trên địa bàn để quyết định việc lựa chọn các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh đối với những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

Người có thẩm quyền quyết định tạm hoãn xuất cảnh thì có thẩm quyền quyết định gia hạn tạm hoãn xuất cảnh và hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

Người có thẩm quyền quyết định tạm hoãn xuất cảnh có trách nhiệm hủy bỏ việc tạm hoãn xuất cảnh chậm nhất không quá 24 giờ làm việc, kể từ khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.source https://haiquanonline.com.vn/tam-hoan-xuat-canh-2-ca-nhan-lien-quan-den-no-thue-144746.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc