Ad Code

Responsive Advertisement

Thanh Hóa Hải quan cửa khẩu phòng chống dịch ở mức cao nhất

CBCC Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Na Mèo (Thanh Hóa) thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khi kiểm tra hàng hóa.
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Na Mèo (Thanh Hóa) thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khi kiểm tra hàng hóa. Ảnh: HQTH

Cụ thể nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, hạn chế tối đa lây nhiễm trong cộng đồng, Cục Hải quan Thanh Hóa đã yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc, nhất là các chi cục hải quan cửa khẩu nâng mức phòng, chống dịch ở mức cao nhất.

Thực hiện đo thân nhiệt của doanh nghiệp đến làm thủ tục hải quan; đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch cho cán bộ công chức, người lao động tại đơn vị.

Đặc biệt ưu tiên trang bị cho cán bộ công chức trực tiếp thực hiện các công việc có tiếp xúc với hành khách, phương tiện vận tải, hàng hóa, hành lý của hành khách xuất nhập cảnh và cán bộ công chức làm công tác tuần tra, kiểm soát tại các khu vực biên giới.

Đồng thời yêu cầu công chức, người lao động tại đơn vị thực hiện nghiêm thông điệp“5K” theo yêu cầu của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch bệnh: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế”; đeo khẩu trang tại các khu vực tập trung đông người, khử khuẩn tại trụ sở làm việc.

Quán triệt và tổ chức triển khai các chỉ đạo của lãnh đạo các cấp liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.source https://haiquanonline.com.vn/thanh-hoa-hai-quan-cua-khau-phong-chong-dich-o-muc-cao-nhat-145657.html