Chuyển đến nội dung chính

Thêm 11 doanh nghiệp bị tạm dừng đại lý thủ tục hải quan thu hồi 21 mã số nhân viên

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan KCN Hòa Khánh - Liên Chiểu. Ảnh: Sơn Nguyễn
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan KCN Hòa Khánh - Liên Chiểu. Ảnh: Sơn Nguyễn

Theo quyết định của Tổng cục Hải quan, 11 đại lý bị tạm dừng hoạt động 6 tháng kể từ ngày ban hành quyết định (19/5/2021).

Lý do tạm dừng hoạt động theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư 22/20219/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Quá thời hạn 6 tháng kể từ ngày tạm dừng hoạt động, nếu đại lý làm thủ tục hải quan không khắc phục và có văn bản đề nghị tiếp tục hoạt động, Tổng cục Hải quan ban hành quyết định chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan quyết định thu hồi mã số nhân viên đại lý hải quan với 21 cá nhân thuộc 13 đại lý làm thủ tục hải quan trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan Đà Nẵng do hết thời hạn sử dụng.

Trước đó, Tổng cục Hải quan đã có các rà soát tổng thể hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan. Tại TPHCM, Hải Phòng, Hà Nội… Tổng cục Hải quan đã có các quyết định tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan và thu hồi mã số nhân viên đối với nhiều đại lý cũng như nhân viên đại lý không đáp ứng điều kiện theo quy định.source https://haiquanonline.com.vn/them-11-doanh-nghiep-bi-tam-dung-dai-ly-thu-tuc-hai-quan-thu-hoi-21-ma-so-nhan-vien-145891.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử